Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības centrs 2020.gada oktobra  līdz 2021.gada martam bērniem pirmsskolas posmā īstenoja programmu "Stop 4 – 7", lai veicinātu bērnu attīstību, izaugsmi un novērstu riskus, kas kavē veiksmīgu pašrealizāciju un iekļaušanos sabiedrībā, informē Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

"Stop 4 – 7" ir valsts finansēta agrīnās intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām – bērns ir dusmīgs, viegli aizkaitināms, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, uzvedas izaicinoši  – ignorē noteikumus, ir agresīvs. Programmas mērķis 3 gadu laikā ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus pielietot pozitīvās audzināšanas principus.

Lai īstenotu programmu, tika veikta speciālistu atlase (psihologi, pedagogi), tika nodrošināts administratīvais atbalsts, notika grupas organizēšana. Programma tika īstenota "Covid–19" ierobežojumu apstākļos, kas noteica, ka klātienē notika divas nodarbības bērniem un viena nodarbība vecākiem. Pārējās nodarbības bērniem notika individuāli klātienē, kā arī attālināti tiešsaistē, savukārt vecākiem un pedagogiem– attālināti. Pirmajā posmā programmā piedalījās 8 bērni.

Izvērtējot rezultātus,  secinām, ka "Stop 4 – 7" programma ir ievērojams ieguldījums gan vecāku, gan bērnu, gan pedagogu nākotnē, sniedzot vērtīgas zināšanas audzināšanā, robežu ievērošanā, pozitīvu attiecību veidošanā starp vienaudžiem un bērnu. Pateicoties mērķtiecīgi izstrādātajiem programmas uzdevumiem, bērniem bija prieks iesaistīties un meklēt risinājumus situācijām, kas sekmējās ar mācīšanos kontrolēt uzvedību un savas emocijas, darbojoties grupā. Bērni iemācās pacietību, spēju klausīties, dalīties, pieņemt noteikumus.

"Covid–19" ierobežojumu laikā programmas speciālisti veiksmīgi pārorientējās un adoptēja materiālus attālinātās un individuālās apmācības vajadzībām. Svarīgi panākt bērnu vecāku gatavību līdzdarboties, iesaistīties programmas aktivitātēs. Programma tiek novērtēta, pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība mazinās, pēc vecāku apmācībām mainās audzināšanas principi, pastiprinās pozitīvās audzināšanas pārsvars. Šobrīd jau veidojas otrā grupa, kurā darbosies 12 bērni.

Vecāku atzinumi:
– "Projekts "Stop 4 – 7" man iemācīja labāk saprast savu bērnu un saprasties, paskatīties uz sevi un savu bērnu no cita skatu punkta, arī saprast sava bērna emociju valodu."
– "Iemācījos savaldīt sevi un priecāties kopā ar savu bērnu par visu, arī man šķietamiem sīkumiem un niekiem. Pēc projekta meita ir kļuvusi atvērtāka, mīļāka un vairāk man uzticas. Kopumā projekts mums abām ir devis ļoti daudz pozitīvā, ir izmainījis mūs abas uz labo pusi. Noteikti ieteiktu arī citiem vecākiem, ja ir nepieciešama palīdzība un nevarat galā paši, meklēt palīdzību šajā projektā, tas atmaksāsies."
– "Programmas ideja un mērķis ir palīdzēt ne tikai bērnam pārvarēt grūtības, bet ir liels atbalsts arī vecākiem."
– "Bērni šajā vecumā ir vecāku spogulis. Projektā netiek pievērsta uzmanība tikai bērnam, bet gan ļoti ciešā kontaktā tiek strādāts ar vecākiem. Speciālisti palīdzēs rast pieeju bērnam attiecīgajās situācijās. Mums vecākiem ir jāmāk ieklausīties ne tikai speciālistos, bet gan pašu bērnā".