15.martā noslēdzās pieteikšanās uz Liepājas domes izsludināto nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu, kurā tika aicinātas piedalīties visas Liepājas NVO.

Kopā tika saņemti 40 projektu pieteikumi un pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 26 NVO izstrādātajiem projektiem, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Par 2013. gada nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju) konkursa prioritātēm, pēc kurām notika arī to izvērtēšana, noteikti projekti:
• kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums),
• kuros tiek īstenotas idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus,
• kuros tiek īstenotas pilsoniskās sabiedrības aktivitātes.

Liepājas pašvaldība projektu izvērtēšanas rezultātā rezervējusi līdzfinansējumu astoņiem NVO iesniegtajiem projektiem, kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa. Biedrības rezervēto finansējumu varēs saņemt pēc līguma noslēgšanas ar projekta finansētāju.

Tāpat pašvaldība nolēma piešķirt daļēju līdzfinansējumu 18 projektu īstenošanai – biedrību aktivitāšu organizēšanai. Piešķirto līdzfinansējumu organizācijas varēs saņemt pēc precizētas tāmes iesniegšanas un līguma noslēgšanas

2013. gadā kopējais pašvaldības līdzfinansējums NVO projektu atbalstīšanai ir LVL 11 700.

Ar konkursa rezultātiem var iepazīties Liepājas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā "Sabiedrība" – "NVO Liepājā" – "Noderīga informācija".

Informācijai:
2012. gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu tika īstenoti 30 projekti dažādās jomās. Pērn organizācijas īstenojušas projektus par kopējo summu LVL 35 648, no kuras 33% ir pašvaldības līdzfinansējums, bet 67% organizāciju piesaistītais finansējums. Pašvaldības līdzfinansēto projektu aktivitātēs iesaistīti, kā arī netiešie ieguvēji bija 15 769 liepājnieki.

Pašvaldība projektu konkursu organizē no 2003. gada. Šogad tas notiek jau 11. reizi.