Liepājas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 63 gadiem ar I vai II grupas invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, ar pašvaldības palīdzību ir iespēja bez maksas uzlabot vides piekļūstamību savā dzīves vietā, iesaistoties Labklājības ministrijas pasākumā  "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”. Šāda iespēja tiek piedāvāta pavisam  12 cilvēkiem, pagaidām pieteikušies seši – tāpēc pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 10. novembrim, portālu informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Tas ir ievērojams atbalsts cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo līdz šim vides pieejamību par pašvaldības līdzekļiem varēja nodrošināt tikai vienam cilvēkam gadā rindas kārtībā. Katram projektā iesaistītajam no valsts budžeta šim mērķim plānots piešķirt līdz 18 299 eiro bez PVN. Finansējums projekta ietvaros tiek nodrošināts ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma palīdzību.  

Latvijā kopumā atbalsts paredzēts 259 personām par 4,7 milj. ar PVN. Pasākuma ietvaros Liepājā plānots uzlabot dzīves kvalitāti līdz 12 personām ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, sniedzot viņiem iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu dzīves vietu, iekļūt un izkļūt no tās, lai dotos uz darbu, mācībām, sportot, iesaistītos sabiedriskajā dzīvē, darbotos NVO vai citur. Atbalstu var saņemt arī bezdarbnieki, kuri piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos.   

Lai saņemtu atbalstu, personām ar invaliditāti jāvēršas Liepājas Sociālajā dienestā, kur sociālais darbinieks kopā ar ergoterapeitu izvērtēs visus apstākļus pēc Labklājības ministrijas izstrādātajiem kritērijiem. Eiropas Savienības projekta atbalstu varēs saņemt  personas ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi un kuri spiesti ikdienā izmantot kādu tehnisko palīglīdzekli.  

Pieteikt vides pielāgojumu veikšanu varēs ne vien personu ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētos mājokļos, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk. Pašvaldība uzņemsies un veiks visus darbus, tai skaitā visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu.

Cilvēki ar invaliditāti bieži saskaras ar šķēršļiem, kas liedz darīt lietas, ko vairums no mums uzskata par pašsaprotamām – izkļūt vai iekļūt mājoklī, satikt draugus, strādāt, mācīties. Šobrīd Liepājā pieejamais pašvaldības pabalsts mājokļa ārējās vides pielāgošanai  ir līdz 15 000 eiro apmērā vienai personai ar kustību traucējumiem rindas kārtībā, kura pārvietojas riteņkrēslā un kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa vai bērnam ar invaliditāti. Četri liepājnieki to jau izdarījuši un tagad var patstāvīgi izkļūt un iekļūt mājoklī, kas viņiem iepriekš bija liegts.

Personas ar invaliditāti, kurus interesē šis atbalsts, aicinām līdz 10. novembrim vērsties pēc papildu informācijas Liepājas pilsētas  Sociālajā dienestā pa tālr. 634 89671 pie sociālās darbinieces Daces.