Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, ikviens interesents līdz 9. februārim aicināts izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"", informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir sniegt arī turpmāk iespēju Ukrainas civiliedzīvotājiem, iebraucot Latvijā, pirmreizēji saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā Liepājas sabiedriskajā transportā.

Saistošie noteikumi paredz Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā reģistrētiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, pagarināt termiņu 100 % braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai līdz valstī noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam.

Atvieglojumu pieteicējs var saņemt abonementa biļetes, kas būs derīgas uz laika periodu līdz 120 dienām. Abonementa biļetes būs izmantojamas Liepājas sabiedriskajā transportā un tās būs derīgas katrai dienai (gan darba dienām, gan brīvdienām).

Iedzīvotāji savu viedokli par saistošo noteikumu projektu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" var izteikt šeit: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/cTlZMkFTcEFEM0RjZjFwR282K1VTUT09/ Pieteikumi.liepaja.lv sistēmā nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas.

Šim nolūkam pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv ir izveidota jauna sadaļa,  kur turpmāk tiks apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas: liepaja.lv/saistoso-noteikumu-projektu-apspriesana/

Gadījumā, ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.