Vairāk nekā divas trešdaļas jeb 71% liepājnieku kopumā pozitīvi vērtē Liepājas pašvaldības darbu "Covid–19" pandēmijas ierobežošanā pilsētā un Liepājas sabiedrībā dominē pozitīvs pašvaldības darba vērtējums, liecina tirgus un sociālo pētījumu aģentūras "Latvijas fakti" veiktā aptauja.

Gada laikā palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka Liepājas pilsētas pašvaldībai ir laba komunikācija ar iedzīvotājiem – 84 % liepājnieku pozitīvi vērtē pilsētas saziņu ar liepājniekiem ārkārtējās situācijas laikā kopš pērnā gada marta, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Kā liecina pētījuma rezultāti, "Covid–19" pandēmija ir negatīvi ietekmējusi gandrīz katra otrā jeb 44% liepājnieka dzīves, 49% aptaujas dalībnieku atzina, ka viņu dzīve pandēmijas laikā nav būtiski mainījusies, savukārt 6% respondentu apgalvoja, ka tā ir pat uzlabojusies.

Visvairāk šajā pandēmijas laikā liepājniekus uztrauc pārvietošanās un ceļošanas ierobežojumi, šo iemeslu minēja 46% respondentu, 40% Liepājas iedzīvotāju satrauc potenciālā iespēja saslimt ar "Covid–19", 38% aptaujas dalībnieki atzina, ka viņiem rūp finansiālās situācijas pasliktināšanās, tikpat liels daudzums atbildēja, ka uztraucas par izglītības iestāžu darba un ārpusskolas pasākumu ierobežojumiem bērniem un jauniešiem.

Kā noradīja tirgus un sociālo pētījumu aģentūras "Latvijas fakti" vecākā projektu vadītāja Oksana Kurcalte, pētījuma rezultāti liecina, ka Liepājas sabiedrība kopumā atzinīgi vērtē pašvaldības paveikto dažādos pilsētas attīstības virzienos. Īpaši jāatzīmē progress "Covid–19" pandēmijas laikā aktuālajā veselības aprūpes nozarē, kur vērtējums no iepriekš 2019. gadā kopumā kritiska 2020. gada decembrī kļuvis kopumā pozitīvs.

Aptauja telefonintervijas veidā tika veikta no 2020. gada 16. novembra līdz 30. novembrim. Tajā pēc stratificētās nejaušības principa (pētījuma izlase maksimāli pilnīgi reprezentē visas iedzīvotāju grupas) tika iekļauts 401 Liepājas iedzīvotājs vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Stratifikācijas pazīmes tika iedalītas pēc ģeogrāfiskās un nacionālās izlases, iekļaujot visus Liepājas mikrorajonus.

Iepazīties ar aptaujas rezultātiem var šeit.