Kā vēstā Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, 65 gadu jubileju svin žurnālists, bērnu rakstnieks, tulkotājs Māris Rungulis, kura nozīmīgākā dzīves daļa saistīta ar Liepāju.

Māris Rungulis dzimis 1950.gada 16.maijā Liepājā. 1968.gadā absolvējis Liepājas 5.vidusskolu, 1979.gadā neklātienē Latvijas Valsts Universitātes Žurnālistikas nodaļu. Studiju laikā strādājis Liepājas linoleja rūpnīcā, "Sarkanajā metalurgā", par inkasentu bankā, bijis fotogrāfs Liepājas muzejā, laikraksta "Komunists" korespondents.

No 1979.gada strādāja Rīgā. Bijis laikraksta "Pionieris" un žurnāla "Zīlīte" korespondents, "Zīlīte" un "Ezis" galvenais redaktors, grāmatu apgāda "Zaļais circenis" direktors.

1968.gadā pirmā publikācija – dzejolis. Sarakstījis, izdevis vairāk nekā 30 grāmatu bērniem un pusaudžiem. Tulkojis bērnu literatūru no krievu valodas. Kopš 1988.gada Rakstnieku savienības biedrs.

M. Rungulis: "Nozīmīgākā dzīves daļa, arī radošā, man ir saistīta ar Liepāju. Te es arī apzinājos, ko dzīvē vēlos darīt. Kaut vai tas, ka, te dzīvodams un strādādams, savam diplomdarbam, beidzot Latvijas Valsts universitātes žurnālistikas neklātienes studijas, arī izvēlējos ar Liepāju saistītu tēmu. Diplomdarba nosaukums bija "Liepājas lkr. "Komunists" nozīme Jāņa Petera, Olafa Gūtmaņa un Egona Līva daiļradē". Iespējams, esmu vienīgais, kas analizējis šo rakstnieku jaunrades iesākuma posmu, kas saistās ar Liepāju un tās laikrakstu. Manuprāt, tieši pateicoties Liepājas avīzes literārajām lappusēm, Latvija var lepoties ar daudziem labiem rakstniekiem un dzejniekiem."