Pagājušā gada augustā Liepājas dome pieņēma lēmumu par ēdināšanas maksas izmaiņām pirmsskolās, kas stāsies spēkā ar 2023.gada 1.jūniju. Izmaiņas veiktas pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju vairākkārtēju aicinājumu izvērtēt sadārdzinājumu tādās jomās kā degvielas izmaksas, elektroenerģijas cenu kāpums, produktu un darbaspēka izmaksas, vienlaicīgi turpinot nodrošināt pakalpojuma kvalitāti, informē Liepājas Izglītības pārvaldes komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe.

Lai segtu izmaksu pieaugumu gan saistībā ar Krievijas izraisīto karu Ukrainā, ieilgušo "Covid–19" pandēmiju un kopējo gada inflācijas līmeņa pieaugumu pasaulē un Latvijā un tajā pašā laikā  – bērni arī turpmāk saņemtu pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu trīs reizes dienā, ēdināšanas maksa pirmsskolās no 2023.gada 1.jūnija noteikta:
• bērniem vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 3,13 euro;
• bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem – 3,69 euro;
• piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves grupā (pusdienas) – 1,74 euro.

Atlaides ēdināšanas maksai paredzētas daudzbērnu ģimenēm, sociālā riska gadījumos, u.c. situācijās, kā to nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi.

Izprotot kopējo ekonomisko situāciju valstī un sniedzot atbalstu liepājnieku ģimenēm, atvieglojot finansiālo situāciju apkures sezonas laikā, kad būtiski pieauga energoresursu izmaksas, Liepājas pašvaldība pieņēma lēmumu segt šīs cenas pieauguma papildu izmaksas, kas bija kā pagaidu risinājums līdz 2023. gada 31. maijam, lai atbalstītu vecākus pārejas periodā, proti – vecāki turpināja maksāt jau ierasto maksājumu, bet starpību, kas bija radusies ēdinātājam, sedza pašvaldība. No 1. jūnija  stāsies spēkā noteikumi, ar kuriem ēdināšanas maksa turpināsies kā vienīgais maksājums vecākiem par pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšanu.