Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda šā gada 3. konkurss. Piedāvājam iepazīties ar tā rezultātā atbalstītajiem projektiem.

Sadaļā "Literatūra" 2000 eiro piešķirti Janas Egles "Gaismā. Stāstu krājums" izdošanai, kā arī 2400 eiro Andras Manfeldes romāna "Virsnieku sievas" (sērija "Mēs. Latvija, XX gadsimts") izdošanai.

Sadaļā "Mūzikas un dejas māksla" 8000 eiro piešķirti Liepājas simfoniskā orķestra koncertciklam "Latviešu diriģenti piedāvā". Savukārt Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņems 1000 eiro projektam "Andreja Osokina "Dzintara interpretācija"" un 1338 eiro meistarklasēm akadēmiskajā mūzikā.

Sadaļā "Teātra māksla" Liepājas teātra viesizrādēm 2017. gada pirmajā ceturksnī piešķirti 4750 eiro. Profesionālās izaugsmes meistarklasēm Liepājas Leļļu teātra aktieriem – 880 eiro, bet pēc latviešu folkloras motīviem veidotās izrādes "Teika par vilciņu" iestudēšanai – 500 eiro.

Sadaļā "Vizuālās mākslas" piešķirta 600 eiro liela radošā stipendija Kasparam Lielgalvim divu izstāžu veidošanai Karostā (festivāla "Urban Poetry" ietvaros) un projekta "Akmens starp akmeņiem" producēšanai. Starptautiskai mākslinieku rezidenču programmai Aizputē piešķirti 6000 eiro starpnozaru mākslas grupai "Serde". Maija Tabakas gleznu retrospektīvai izstādei Liepājas muzejā biedrībai "Kuršu laiva" piešķirti 800 eiro.

Arī "Tradicionālās kultūras" sadaļā starpnozaru mākslas grupa "Serde" saņēmusi finansējumu – 3000 eiro – starptautiskas restaurācijas darbnīcas 1000 eiro piešķirti Liepājas Sv.Jāzepa Romas katoļu katedrāles skulptūras "Kristus krustā" restaurācijai, bet Berči projektēto durvju restaurācijai Kuršu ielā 24 Jānim Mertenam piešķirti 2000 eiro. Savukārt 1000 eiro piešķirti Jurim Zviedrānam Tāšu muižas kungu mājas lielās zāles durvju restaurācijai, bet 2000 eiro – Cīravas evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa smailes atjaunošana.

Starpdisciplināro projektu sadaļā Liepājas mūzikas un dizaina vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kapacitātes celšanai piešķirti 1600 eiro.

Šajā sadaļā arī starpnozaru mākslas grupa "Serde" saņēmusi atbalstu savam projektam "Frontieris in Retreat: 2017" (7000 eiro).

Radošo braucienu programmā no iesniegtajiem pieteikumiem ar 70 eiro atbalstīta Vēsmas Lēvaldes dalība Baltijas drāmas festivālā.

Savukārt mērķprogrammas "Amatierteātris" konkursā Liepājas Tautas teātrim piešķirti 1000 eiro A.Miglas un V.Rūmnieka romāna "Kuršu vikingi" muzikālās izrādes iestudēšanai.