Liepājas muzejs no 2. novembra līdz 30. novembrim rīko Liepājas un apkārtnes mākslinieku mūsdienu vizuālās mākslas kopizstādi "Es šajā laikmetā".

Liepājas mākslas vidusskolas zālē notiekošās mākslas darbu skates vadmotīvs – pamudināt māksliniekus sajust sevi šajā laikmetā.

Saprast, kas uztrauc un ko šodien jūt mākslinieks, modinot sabiedrību uz savstarpēju dialogu. Tas ir izaicinājums ne vien pašiem māksliniekiem, izrauties no savrupības, bet arī uzrunāt skatītāju un atstāt uz viņu iespaidu. Izpausties radoši jaunās formās un izteiksmes veidos, mūsdienu cilvēku uzrunājošā valodā, informē Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.

Zināmā mērā izstāde ir sava veida eksperiments, lai izaicinātu sabiedrību uz sevi paskatīties caur mākslinieku sajūtām.

Mākslai ir sociāla funkcija. Tā ir organiska sabiedrības sastāvdaļa un svarīgs kultūras dzīves elements. Agrāko laikmetu mākslas ideālizēšanas vietā mūsdienās stājas skeptiska pieeja, tendence uzskatīt mākslu par elitāru un savrupu, kas veicina mākslinieka un sabiedrības vairākuma atsvešināšanos.

Taču mākslinieks nestāv ārpus sabiedrības. Mākslinieka nozīmīgākais uzdevums ir veidot savu mākslu – mākslu, kas tiek izlietota, uzklausīta un novērtēta. Viens no mākslas galvenajiem noteikumiem ir apkārtējās vides dzīva interese un līdzdalība. Mākslinieks spēj atbrīvot, pārkārtot, radīt un kritizēt mūsu neorganisko, tehnisko un patērētāju vidi.

Nav noslēpums, ka pēdējo divdesmit gadu garumā sarukusi iespēja pilnībā nodoties mākslai. Kopizstāde šodienas ekonomiskās un finansiālās situācijas apstākļos ir viens no būtiskākajiem Kurzemes mākslas dzīves veicināšanas instrumentiem, māksliniekiem strādāt radoši un attīstīt radošās spējas. Tā ir kā spēku pārbaude māksliniekiem, lai apzinātos savu piederību Latvijas mūsdienu profesionālajai mākslai, kā arī vienlaikus iespēja paskatīties uz sevi no malas, kopā ar citiem.

Māksla spēj mainīt indivīda un sabiedrības dzīvi. Tā ir unikāls saziņas veids, kas ietver visu cilvēcisko pieredzes gammu un cilvēku iesaista gan emocionāli, gan intelektuāli. Māksla palīdz izprast dzīves jēgu un dod iespēju cilvēkiem runāt par sarežģītām problēmām un emocijām.

Saistībā ar Liepājas muzeja galvenās ēkas Kūrmājas pr. 16 iepriekš neparedzētiem papildu remontiem, izstādi paredzēts iekārtot Liepājas mākslas vidusskolas jaunajā zālē. Izstāde veicinās Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņu ieinteresētību par profesionālas mākslas skatēm un radīs jauniešos jau izpratni par mūsdienu mākslinieku darbu kopizstāžu nozīmīgumu, veicinās vēlmi līdzdarboties un aktīvi sekot izstāžu darbībai.

Izstādes pamatideja balstīta uz dažādu žanru, tehniku un izpildījumu mūsdienu mākslas darbu skati ar mērķi fiksēt cilvēka iekšējos meklējumus caur visnotaļ atšķirīgu autoru darbiem. Šos māksliniekus, kas strādā gan tradicionālajās, gan inovatīvajās mākslas tehnikās, vieno Liepāja un Kurzeme un tām raksturīgā kultūrvides dinamika.