Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds informē, ka turpinās darbi pie katedrāles ērģeļu restaurācijas un pakāpeniskas atjaunošanas.

Šobrīd tiek veikti mehānikas sakārtošanas darbi „Hauptwerk” daļā. Ērģelēm ir demontētas „Hauptwerk” velles, kas šobrīd tiek restaurētas darbnīcā Rīgā. Darbus veic IK „Melbārža mūzikas instrumentu darbnīcas” speciālisti ērģeļu restauratora Alvja Melbārža vadībā. Kamēr tiek veikti mehānikas sakārtošanas darbi instruments ir daļēji spēlējams, dievkalpojumu nodrošināšanai tas ir pietiekami, taču koncerti martā netiek plānoti. Šo darbu posmu plānots pabeigt līdz marta beigām, un Lieldienu dievkalpojumus varētu sagaidīt ar ērģeļu pilnu skanējumu.

Darbu sākumā tika veikta skalu un veļļu montāža, marķēšana un aizvešana uz darbnīcu. Darbnīcā tiek veikta ādas iepresēšana veļļu pleciņos, metāla leņķos, veļļu asīšu nostiprināšana vai nomaiņa. Arī defektu novēršana skaliem, oksidējušos stiepļu nomaiņa skalu galos, vītnīšu nomaiņa vertikālajos skalos, tūkojuma atjaunošana asīšu caurumos, „ķemmju” remonts, izdrupumu protezēšana. Tam sekos veļļu atvešana atpakaļ uz katedrāli, montāža un ērģeļu mehānikas regulēšana.

Darbi tiek īstenoti pateicoties Liepājas un Vācijas „Rotari” klubu ziedojumam 2014.gadā piecu tūkstošu eiro apmērā, kā arī Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda piesaistītajam finansējuma 2000 eiro apmērā no Valsts Kultūrkapitāla fonda.

Paralēli veicamajiem restaurācijas darbiem instrumentam ir nepieciešami regulāri apkopes darbi, kurus pēdējo divu gadu laikā izdodas veiksmīgi nodrošināt pateicoties Liepājas Kultūras pārvaldes finansējumam ērģeļu uzturēšanai.

Ņemot vērā, ka tas ir vēsturisks instruments, nodrošināt regulāru koncertdarbību visas vasaras sezonas garumā, ērģeļmūzikas festivāla koncertus septembrī, pilsētai nozīmīgus dievkalpojumus un ērģeļu prezentācijas, var tikai regulāri ieguldot instrumenta uzturēšanā.

Kā iepriekš ziņots, ērģeļu pilna restaurācija iespējama tikai pēc katedrāles interjera restaurācijas, nodrošinot pilnīgu aizsardzību pret būvniecības putekļiem un iespējamiem apmetuma birumiem. Ērģeļu pilna restaurācija prasīs ieguldījumus ne mazāk kā viena miljona eiro apmērā.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas prioritāri veicamie darbi šobrīd ir katedrāles un torņa fasādes sakārtošana, logu, durvju un slēģu restaurācija, smilšakmeņu dekoru, skulptūru restaurācija un zibens aizsardzības sistēmas uzstādīšana.

Atjaunošanas un restaurācijas darbi  ir iespējami, pateicoties ziedotāju atsaucībai!

Ikvienam ir iespēja līdzdarboties, ziedojot:
Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 40008108234
Swedbanka, kods HABALV22
Ziedojumu konts: LV91HABA0551015229804

Plašāka informācija par veicamajiem darbiem un ziedošanas iespējām: http://trisvienibasfonds.lelb.lv