Liepājas muzejs piedāvā jaunu tiešsaistes muzejpedagoģijas nodarbību skolēniem "Ikonas – simbolu glezniecības tradīcija", kas iepazīstina ar ikonogrāfijas vēsturi, ikonu daudzveidību un to glezniecības pamatprincipiem, kā arī simbolu un krāsu nozīmi ikonās, informē Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe Inga Zīverte.

Skolēni muzejpedagoga stāstījuma laikā uzzinās par Latvijas Ikonogrāfu biedrību un tās darbību, ikonu radīšanā izmantotajiem materiāliem, grafikas tehniku, kā arī tuvāk iepazīsies ar izstādē apskatāmajiem mākslas darbiem. Jaunā muzejpedagoģijas programma iekļauta arī programmas "Latvijas skolas soma" programmā.

Ikona ir neatņemama kristīgās baznīcas sastāvdaļa. Tā ir dzīva glezniecības tradīcija, kas turpina piedzīvot savu attīstību un izmaiņas arī šodien. Ikonogrāfa radošais darbs bieži vien ir pavisam cieši saistīts un balstīts ticības dzīves pieredzē.

Ikona vēsturiski izplatījās līdz ar kristietības ienākšanu dažādās zemēs un tautās, aizvien turpinot pārmantot ikonogrāfijas tradīcijā pastāvošo glezniecības principu reglamentus.

2012.gadā dibinātā Ikonogrāfu biedrība izveidota, lai apvienotu ikonu un svētbilžu autorus Latvijā un ārpus tās, kā arī veicinātu sabiedrības izglītotību ikonu un svētbilžu jomā, popularizētu ikonas unikālo nozīmi Pareizticīgajā baznīcā un pasaules kultūras mantojumā.

Muzejpedagoģijas nodarbība "Ikonas – simbolu glezniecības tradīcija" notiek pēc pieprasījuma tiešsaistē – Zoom platformā, iepriekš sazinoties ar Liepājas muzeja galveno muzejpedagoģi Ingu Zīverti, rakstot – inga.ziverte@liepaja.lv vai zvanot 29605223.