Liepājas Virtuālā kino muzeja sadaļas „Liepājas kino vēsture” apakšsadaļa„Liepājas aktieri kinofilmās” papildināta ar materiālu par kādreizējo Liepājas teātra aktrisi Izu Bīni.

Iza Bīne dzimusi 1928.gadā pazīstamā latviešu mākslinieka Jēkaba Bīnes ģimenē. Līdztekus daudziem radošajiem un teorētiskajiem darbiem, ar kuriem Jēkabs Bīne paliekami iegājis latviešu mākslas vēsturē, viņš joprojām daudzu cilvēku atmiņās palicis arī kā kādreiz slavenā Kaucmindes mājturības institūta pasniedzējs, kur lasīja lekcijas un vadīja nodarbības latviešu tautas mākslā un etnogrāfijā.

1959.gadā aizsākas Izas Bīnes radošais mūžs Liepājas teātrī, kas tā arī palika viņas vienīgais teātris. Uz šīs skatuves nospēlēts daudz interesantu un ļoti atšķirīgu lomu. Bīne trīsdesmit piecus gadus spēlējusi Pindacīšu par visvairāk spēlēto latviešu lugu atzītajā Rūdolfa Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”.

Viņas repertuārā arī divas monoizrādes – sarežģīts dramatiskās mākslas paveids, jo ir vajadzīga liela aktiermeistarība, patiess un izjusts aktiera pārdzīvojums, lai vienatnē noturētu skatītāja interesi, lai rastu atbalsi skatītāja dvēselē. Izai Bīnei tas izdevās.

Daudziem liepājniekiem Iza Bīne palikusi spilgtā atmiņā arī vēl kādā citā aspektā – proti, viņa daudzus gadus strādāja Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā un viņas dvēseliski runātās dzejas rindas, itin kā iekšējas gaismas apstarotas, kalpojušas par ceļavārdiem daudziem jaunlaulātajiem, uzsākot kopīgo gaitu.

Mūža pēdējos gados Bīne aktīvi darbojās folkloras kopā „Atštaukas”.

Mirusi 2006.gadā, apbedīta Raiņa kapos, Rīgā.