Liepājas Kultūras pārvalde izsludina kultūras projektu konkursu, kura mērķis ir finansiāli atbalstītu Liepājas pilsētai nozīmīgu, unikālu un tradicionālu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras un mākslas nozarēs. Projektus varēs pieteikt no 17. līdz 31.janvārim, informē pārvaldes projektu vadītāja Signe Blumberga.

Projektu konkursā paredzēts sadalīt 50 000 eiro līdzfinansējumu. Kā nosaka konkursa nolikums, piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam iespējams, sākot no 1000 eiro un nepārsniedzot 5000 eiro. Viens pieteicējs konkursā var piedalīties ar vairākiem projektiem, bet kopējais iespējamais atbalsts nebūs lielāks par 8000 eiro.

"Šis ir jau trešais gads "Covid–19" pandēmijas ierobežojumu noskaņās, tāpēc projektu konkursa vērtība nozares procesu nepārtrauktībai ir jo svarīgāka. Tas, ko redzam un novērtējam, kultūras nozarē rodas arvien jauni, unikāli un interesanti piedāvājumi, un kultūras dzīve nav apstājusies," esošo situāciju raksturo Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens.

Konkursa nolikums (https://www.liepaja.lv/kulturas-projektu-konkurss/) nosaka, ka tā prioritātes ir veicināt mūsdienīgas un intelektuālas kultūrvides attīstību Liepājā, piedāvāt jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu pilsētā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā, nodrošināt kultūras norišu kvalitāti un daudzveidību, tradicionālās un laikmetīgās kultūras attīstību, kā arī veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs. "Šī gada projektu konkursā saredzam iespējas daudzveidīgiem, arī nekomerciāla rakstura piedāvājumiem, tajā skaitā meistarklases vai mācību programmas, domājot par "Covid–19" ierobežojumu laikā īstenojamiem projektiem," uzsver J.Jirgens.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā reģistrētās juridiskās personas, kas nav pašvaldību un valsts iestādes, pašvaldību un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas. No šī gada fiziskas personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskas darbības veicējas, Kultūras projektu konkursa Nolikuma izpratnē nav atzīstamas par juridiskām personām un projektu konkursā piedalīties nevar.

Projektu pieteikumus var iesniegt divu nedēļu garumā no 2022.gada 17. līdz 31.janvārim, pulksten 15, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, kas atrodama mājas lapā – www.kulturasprojektukonkurss.lv. Divu nedēļu laikā no 2. līdz 15. februārim projektus izskatīs komisija, bet 18. februārī plānota rezultātu paziņošana. Projektu realizēšanas termiņš paredzēts no 2022.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim.