Noslēdzies šā gada 3.kultūras projektu konkurss, kurā atbalstu vairāku desmitu tūkstošu eiro apjomā guvuši arī liepājnieku iesniegtie projekti.

Finansējums sadalīts Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Dizaina un arhitektūras, Tradicionālās kultūras nozarēs. Piešķirts finansējums arī starpdisciplināru projektu īstenošanai. Finansējuma saņēmējiem līgums ar VKKF jānoslēdz līdz 20.novembrim.

Sadaļā "Literatūra" pie finansējuma 1000 eiro apmērā ticis apgāds "Zvaigzne ABC", lai izdotu par liepājnieku kļuvušā Andreja Miglas un Valda Rūmnieka vēsturisko romānu ar detektīvelementiem "Debess aiztur elpu", kas vēsta par Stučkas valdīšanas laiku Latvijā.

Sadaļā "Mūzikas un dejas mākslas" Liepājas simfoniskais orķestris saņēmis 6000 eiro finansējumu koncertam "Priecājieties un gavilējiet!", kas notiks 17. decembrī pulksten 19 koncertzāles "Lielais dzintars" Lielajā zālē. Koncertā piedalīsies Liepājas Simfoniskais orķestris un Valsts akadēmiskais koris "Latvija", diriģents – Andress Mustonens. 1160 eiro lielu finansējumu saņēmis arī Liepājas Latviešu biedrības nams, lai noorganizētu tiko izskanējušo svētku koncertu "Liepājas Latviešu biedrības namam 80". 700 eiro piešķirti Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālei Adventa ieskaņas koncertam "Eņģeļi katedrālē".

Diviem iestudējumiem līdzfinansējumu saņēmis Liepājas teātris: B.Pomeranca "Ziloņcilvēkam" Lauras Grozas-Ķiberes režijā piešķirti 5000 eiro, bet T.Vaildera lugas "Mūsu pilsētiņa" iestudējumam Gaļinas Poļiščukas režijā – 7000 eiro.

Vizuālās mākslas nozarē jauno mediju mākslinieks Rihards Vītols ticis pie 1500 eiro finansējuma savam darbam "Datu interpretācija 2.0". Vairākiem projektiem finansējums piešķirts elektroniskās mākslas un mediju centram "E-LAB", kurā arī darbojas Rihards Vītols, kā arī Paula Vītola – kopumā piešķirti līdzekļi 8 000 eiro apmērā. Savukārt Jauno mediju kultūras centrs "RIX-C" (Daina Siliņa, Rasa Šmite) saņēmis 14 200 eiro.

Kultūras mantojuma nozarē finansējumu ieguvis gan Liepājas muzejas savam projektam "Liepāja kā nozīmīgs emigrācijas centrs 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā" (1500 eiro), gan namu apsaimniekotāji – LNA saņēmis 2000 eiro kāpņu telpas ieejas durvju restaurācijai Kuršu laukumā 15, SIA "Klints galerija" – 1500 eiro ārdurvju konservācijai un restaurācijai ēkai Ludviķa ielā 3/5, īpašnieku biedrība ''Kurzemes 2'' – 1500 eiro Kurzemes ielas 2 nama tornīša logu konservācijai un restaurācijai, bet Liepājas krievu kopienai piešķirti 1000 eiro nama Kūrmājas prospektā 20 ailas un pusloka virsloga konservācijai. 2500 eiro lielu finansējumu saņēmis Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds  katedrāles dienvidu vējtvera restaurācijai.

Tradicionālās kultūras nozarē Liai Ģibietei piešķirti 450 eiro Sakas tautastērpa saglabāšanai.