Lai veicinātu mūsdienīgas un intelektuālas kultūrvides attīstību Liepājā, nodrošinātu kultūras norišu kvalitāti un daudzveidību, tradicionālās un laikmetīgās kultūras attīstību, kā arī veicinātu Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs, izsludināts šī gada otrais Liepājas kultūras projektu konkurss, informē Liepājas Kultūras pārvalde.

Pieteikt projektus konkursam varēs no 8. līdz 25.jūnija pusnaktij. Pieteikumu iesniegšanas elektroniskā forma pieejama www.kulturasprojektukonkurss.lv. Konkursa rezultātu paziņošana plānota 17.jūlijā.

Kopējais projektu konkursa finansējums ir paredzēts 50 000 eiro – katrs konkrētais projekts varēs saņemt no 1000 līdz 4000 eiro. Viens pieteicējs konkursā var piedalīties ar vairākiem projektiem, bet kopējais iespējamais atbalsts vienai organizācijai ir noteikts ne lielāks kā 6000 eiro.

Otrajā Liepājas kultūras projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā reģistrētās juridiskās personas, kuru juridiskā adrese ir Liepājas pilsētā un, kas nav pašvaldības vai valsts iestādes, pašvaldību vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas.

Konkursam iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija. Svarīgākie vērtēšanas kritēriji jeb konkursa prioritātes ir veicināt mūsdienīgas un intelektuālas kultūrvides attīstību Liepājā, piedāvāt jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu pilsētā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā, nodrošināt kultūras norišu kvalitāti un daudzveidību, tradicionālās un laikmetīgās kultūras attīstību, kā arī veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs.

Pirms projektu iesniegšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar Kultūras projektu konkursa nolikumu, pārliecināties par jūs organizācijas valstij maksājamo nodokļu parādu neesamību, nokārtotām līgumsaistībām ar pašvaldību un tās ietādēm, tostarp arī pašvaldības administrēto nodokļu nomaksu.

Ar nolikumu var iepazīties šeit: www.liepaja.lv/kulturas-projektu-konkurss

Konsultācijas par projektu konkursu var saņemt noteiktā iesniegšanas termiņa darba dienās un darba laikā, rakstot uz e-pastu liepajaskultura@liepaja.lv vai zvanot pa tālruni 63 483 939.

Projektu realizēšanas termiņš paredzēts no 2023.gada 1.augusta līdz 2024.gada 29.februārim. Kultūras projektu konkursu organizē Liepājas kultūras pārvalde.