Galerijas "Romas dārzs" kolekcijas lielākā daļa mākslas darbu pārstāv laika posmu pēc Otrā pasaules kara. Bet ir arī tādu mākslinieku darbi, kuru aktīvās darbības laiks bija divdesmitā gadsimta pirmājā pusē – Latvijas brīvvalsts laikā. Viens no tiem ir mākslinieks Hugo Kārlis Grotuss (1884–1951), kas bija ļoti ražīgs mākslinieks, atstājot vairāk nekā 2000 darbu lielu daiļrades mantojumu. Galerijas kolekcijā ir četras mākslinieka radītas gleznas, gleznotas divdesmitajos un četrdesmitajos gados un pārstāv dažādus mākslinieka iecienītos daiļrades žanrus.

Kreses (1941.)


Hugo Kārlis Grotuss 1920. un 1930.gados bijis populārs ziedu un kūrortu arhitektūras ainavas gleznotājs. H. K. Grotusa daiļrade ir uzskatāma par reālistisku, viņa darbos, īpaši ainavās jūtama nosliece uz dekoratīvo stilizāciju.

Mežs. (1929.)


Hugo Kārlis Grotuss dzimis 1884. gada 17. janvārī Jaunpils pagasta "Dočkos" amatnieka ģimenē. Mākslinieciskās izglītības pamatus apguvis Jūlija Madernieka mākslas studijā, kas Rīgā pastāvēja no 1904.gada līdz 1914.gadam. Šeit varēja apgūt zīmēšanu, gleznošanu, kā arī ievirzi lietišķās mākslas specialitātēs. J. Madernieks pulcēja entuziastus, kurus aizrāva viņa meklējumi. Īsāku vai garāku laiku šeit mācījušies vēlāk labi zināmi mākslinieki – Ansis Cīrulis, Kārlis Miesnieks, Ludolfs Liberts, Jānis Liepiņš u.c.

Turpināt mākslas studijas H. Grotuss devās uz Štiglica Centrālo tehniskās zīmēšanas skolu Pēterburgā. Pēc studijām viņš palika dzīvot Pēterburgā, kur strādāja dažādās pilsētas skolās, bijis arī Šuvalovas-Ozerku ģimnāzijas direktors.

Latvijā mākslinieks atgriezās 1920.gadā. Šeit viņš iesaistījās Neatkarīgo mākslinieku vienībā un bija tās valdes loceklis.

Neatkarīgo mākslinieku vienība bija viena no Latvijas pirmās brīvvalsts laika mākslinieku grupām, kas tika nodibināta 1919. gadā un pastāvēja līdz 1940. gadam. Biedrības locekļi idejiskā ziņā varēja būt neatkarīgi, šis princips atspoguļojas arī grupas nosaukumā. Līdz ar to Neatkarīgo mākslinieku vienība bija visvairāk izplūdusī mākslinieku grupa – apmēram 60 biedri, kuras biedru mākslinieciskās ievirzes un profesionālais līmenis bija ļoti dažāds.

H. K. Grotuss piedalījās Neatkarīgo mākslinieku vienības izstādēs no 1921. līdz 1934.gadam. Paralēli strādāja pedagoģisko darbu Rīgas 25.pamatskolā.