No sestdienas, 5. jūnija, līdz 1. augustam galerijā "Romas dārzs", norisināsies Kristiana Brektes un Modra Svilāna izstāde "Baltic Sia", kurā mākslinieki pievērsušies klimata izmaiņu problemātikas un Baltijas jūras piesārņojuma nepatīkamo seku atspoguļošanai. Par iedvesmu šīs tēmas apskatīšanai, autoru tandēmam kalpoja ceļojums uz Vjetnamas dienvidu daļu 2019. gada sākumā – tur pieredzētā atkritumu dominance pilsētvidē un nomaļos lauku nostūros, kā arī sabiedrības vienaldzība šajā jautājumā, lika pārdomāt tik aktuālās klimata izmaiņu norises un tās estētiski apspēlēt izstādē Liepājā.Izstādē "Baltic Sia" Kristians Brekte un Modris Svilāns pastiprināti aplūko Latvijas pludmales un tās tīrības nozīmi kopējā valsts tēla veidošanā, jo īpašu uzmanību veltot Liepājas un tās apkārtnes jūras pierobežai. No Liepājas pludmalē atrastām un savāktām lietām, mākslinieki ir izgatavojuši dažādu izmēru objektus, redīmeidus un asemblāžas (objektu mākslas paveids — dažādu, citām vajadzībām paredzētu, priekšmetu apkopojums plaknē vai telpā – irliepaja.lv), gan parādot no jūras izskaloto mantu daudzveidību, gan arī ironizējot par zemūdens pasaules "dārgumiem".Papildus izskaloto lietu izmantošanai, K. Brekte un M. Svilāns radījuši arī vairākus neona darbus un kinētiskas instalācijas, kuras darbojas ar sensoriem – skatītājam pārvietojoties telpā.Nosaukums – "Baltic Sia" – ir ironisks komentārs par patērniecisko realitāti un aktīvās uzņēmējdarbības saistību ar preču ražošanu, līdz ar to arī piesārņojuma veicināšanu. Tajā pašā laikā Baltic Sia ir fonētiska un šifrēta spēle ar angļu valodas vārda sea (jūra) un saīsinājuma SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) attiecībām. Būvējot izstādes saturu un konceptuāli risinot aktuālo vides piesārņojuma tēmu, mākslinieki uzlūko šo nosaukumu gluži kā hipotēzi, kurai projekta ietvaros attiecīgi lemts sevi apstiprināt vai arī  nepiepildīties.

Ekspozīcijā iekļautas arī vairākas unikālas asamblāžas, kuras radījuši Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, K. Brektes un M. Svilāna radošās meistarklases ietvaros.