Izvērtēti otrajam kultūras projektu konkursam iesniegtie projekti. Finansiālu atbalstu ideju realizēšanai saņems 15 no 25 iesniegtajiem projektiem, informē Kultūras pārvaldes projektu vadītāja Ieva Puka.

Kultūras projektu konkursa žūrijas lēmums:

Otrajam projektu konkursam visvairāk ideju piedāvājumu saņemti starpdisciplinārajā nozarē – astoņi projekti. Tiem seko mūzikas un dejas, kultūras mantojuma, vizuālās mākslas un tradicionālās kultūras nozares – katrā pa trīs projektu idejām. Dizaina un arhitektūras nozarē pieteikti divi projekti. Pa vienam projekta pieteikumam saņemti filmu, teātra un literatūras nozarēs.

Pieejamais konkursa budžets projektu ideju atbalstam ir 50 000 eiro. Saskaņā ar nolikumu Kultūras pārvaldes piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam var būt no 1000 līdz 4000 eiro.

Otrā kultūras projektu konkursa realizācijas periods plānots no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 28. februārim. Konkursam iesniegtos projektus vērtēja projektu konkursa vērtēšanas komisija. Komisiju vada Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns, komisijas sastāvā ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Izpilddirektora padomniece Antra Brūna, “Liepājas teātris” valdes locekle Eva Ciekurze, māksliniece Agnese Rudzīte, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja valdes locekle Sintija Pusaudze, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” galvenā māksliniece Agita Ansule, mākslinieks Mārtiņš Feldmanis, Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.

2022. gada pirmajam kultūras projektu konkursam tika iesniegtie 63 projektu pieteikumi. 14 projektiem tika piešķirts līdzfinansējums ideju realizēšanai. No atbalstu saņēmušajiem projektiem vairāki jau ir noslēgušies. Lielākā daļa ir īstenošanas gaitā, vairākas aktivitātes iecerētas rudenī un gada nogalē.