Ar Liepājas domes decembra sēdes lēmumu biedrībai "SK Vecpils" nodota daļa no pērn par 100 tūkst. eiro renovētajām neapdzīvojamām telpām Dārza ielā 4/8.

Biedrībai, kuras galvenais darbības mērķis ir autosporta atbalstīšana, telpas – garāžas ēka – 308,4 kv.m platībā (bilances vērtība 36549,15 eiro) nodotas bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem.

Biedrība, kas dibināta 2010.gadā un ir sabiedriskā labuma organizācija, jau vairākus gadus popularizē autosportu dažāda vecuma grupu jauniešu vidū, gatavotojot spēcīgas autosportistu paaudzes, teikts domes lēmumā. Biedrībai arī uzkrāts apjomīgs ar autosportu saistītu eksponātu krājums, tajā skaitā vēsturiskie un sporta automobiļi. Tieši pastāvīgas auto spēkratu ekspozīcijas izveidošanai biedrība “SK Vecpils” lūgusi nodot tai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošās telpas Dārza ielā.

"SK Vecpils" par saviem līdzekļiem jāveic nepieciešamo remontu un labiekārtošanas darbus.

Portāls jau rakstīja, ka pērn pašvaldība par līgumcenu 101 063,48 eiro renovēja garāžās jumtu (darbus veica SIA "Balex Metal Kurzeme”) – demontēja bojāto jumta segumu, dēļu klājumu un spāres, ieklāja jaunu skārda jumtu 1350 kvadrātmetru platībā, izbūvēja lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu un ēkas zibens aizsardzības sistēmu.