Ar domes lēmumu Liepājas domes Nekustamā īpašuma pārvalde atbrīvota no trīs īpašumu apsaimniekošanas, klāt nācis viens.

Augusta domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu, ar kuru pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" turpmāk būs pienākums apsaimniekot vēl vienu īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 74.

Šis nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 10 820 kv.m un nedzīvojamās ēkas (sporta manēža) ar kopējo platību 2344,3 kv.

Savukārt iestāde atbrīvota no trīs citu īpašumu apsaimniekošanas: Kūrmājas prospektā 20; Jāņa ielā 8 un Dārza ielā 46.

Lēmums pieņemts, jo visi trīs īpašumi pārdoti izsolēs.