Pirmdiena, 19.jūlijs
16.00 Licencēšanas komisija, tiešsaistē

17.00. Administratīvā komisija, Jelgavas iela 48

Otrdiena, 20.jūlijs

10.00 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunāra Ansiņa un priekšsēdētāja vietnieka Ata Dekšņa.

Trešdiena, 21. jūnijs
11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, klātienē, Rožu ielā 6

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs uzņem Somijas žurnālistu vizīti.

Ceturtdiena, 22.jūlijs
12.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde.

15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Piektdiena, 23.jūlijs
18.00 Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies biedrības "Radi vidi pats" publiskajā diskusijā par bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurga" teritorijas pārveidi par mūsdienīgu industriālo parku.

Sestdiena, 24.jūlijs
Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs uzņem Lietuvas žurnālistu vizīti.

Aicinām apmeklēt dažādos kultūras un sporta pasākumus Liepājā. Visi pasākumi vienkopus: https://kalendars.liepaja.lv"

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks nolauzto vai izzāģēto koku celmu frēzēšana.
5. Notiks nokaltušo un potenciāli bīstamo koku likvidēšana parkos, skvēros un ielu zaļajās zonās.
6. Turpināsies vasaras darbi apstādījumos – dzīvžogu apgriešana, zālienu pļaušana, puķu dobju ravēšana, soliņu labošana/krāsošana un citi zaļo teritoriju uzturēšanas darbi.
7. Lai nodrošinātu ceļu un krustojumu pārskatāmību, turpināsies gar ielu malām augošo koku atvašu apgriešana.
8. Turpināsies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada posmu pārbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
9. Turpināsies pārbūves darbi Kalēju ielas posmā starp Uliha un Dzintara ielām
10. Turpināsies Miera ielas pārbūve starp Zirņu un Dzērves ielu. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
11. Turpināsies Roņu ielas pārbūve. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
13. Bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24 ir pabeigti. Turpinās dokumentu sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
14. Turpināsies koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
15. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
16. Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izeju aiz koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve, līdz ar to ir ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu un veloceļu.
17. Turpināsies Rožu ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai, kur tiks atjaunots ietves un brauktuves segums.
18. Sakarā ar brauktuves seguma virskārtas atjaunošanu un bojāto brauktuves apmaļu un atsevišķu ietvju posmu remontdarbiem ir noteikti satiksmes ierobežojumi Uliha ielā – posmā no Jūrmalas līdz Robežu ielai un posmā no Robežu līdz Pērkones ielai.
19. Turpināsies asfaltbetona bedrīšu remonts uz brauktuvēm.
20. Notiks ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
21. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
22. Strādā Pludmales glābšanas dienests.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
– informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
– izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
– iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
– saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.