Pirmdiena, 9.marts

10.00 Integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, Liepājas  domes 226. telpā.

16.00 Licencēšanas komisija, Liepājas domes 226. telpā.

17.00  Administratīvā komisija, Jelgavas ielā 48.

Iekļaujošās izglītības atbalsta metodiskā joma – darba seminārs, Liepājas Izglītības pārvaldē.

No 9. līdz 13.martam norisināsies radošumu nedēļa "Ar un bez tehnoloģijām".

No 9. līdz 13.martam norisināsies karjeras nedēļa Jauniešu mājā.

Otrdiena, 10.marts

10.40 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša, priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāra Ansiņa, vietnieka kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa un vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos Ulda Seska.

11.00 Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes tematiskā darba grupa "Vide", Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās.

15.00 Izglītības komisija, Liepājas domes 226. telpā.

15.00 Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu komisija, Liepājas domes 207. telpā.

Pedagoģiski medicīniskā komisija, Liepājas Izglītības pārvaldē.

Trešdiena, 11.marts

8.30 Sociālo lietu komisija, E. Veidenbauma ielā 3, 215. telpā.

9.30 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.
11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, Liepājas domes 226. telpā.

11.00 AgroParisTech Universitātes (Parīze) specializētās maģistra programmas studentu grupas ar pasniedzējiem vizīte Liepājā, lai iepazītu Liepājas pieredzi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, bioekonomiku un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Vizītes ietvaros studentu grupa apmeklēs arī Liepājas ezera Zirgu salas dabas taku, kā arī Liepājas notekūdeņu attīrīšanas staciju.

14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas domes 207. telpā.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks Rīgā tiksies ar valdību un Saeimu veidojošo partiju pārstāvjiem.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa piedalīsies Ekonomikas ministrijas rīkotajā Latvijas valsts tēla izveides darba grupā.

Pirmseksāmena darbs 9. klasēm matemātikā.

Ceturtdiena, 12.marts


9.30 Jaunā "airBaltic Training" Pilotu akadēmijas lidmašīnu angāra atklāšana.

10.00 Liepājas Izglītības pārvaldes dalība Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēdē, kurā tiks izskatīti sekojoši jautājumi:
1. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana.
2. Pārmaiņas izglītības kvalitātes vērtēšanā.
3. ES struktūrfondu realizācijas gaita un turpmākie plāni.

10.30 Pilsētas attīstības komiteja, Liepājas domes 226. telpā.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, Liepājas domes  226. telpā

13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, Liepājas domes 226. telpā.

14.00 Finanšu komiteja, Liepājas domes 226. telpā.

16.00 Dzīvokļu komisija, Zivju ielā 11/13, 3. stāvā.

Seminārs un meistarklases direktoru vietniekiem audzināšanas darbā.

Kursi skolu direktoriem "Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi", Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

12. un 13.martā Valsts prezidenta Egila Levita un kundzes Andras Levitas vizīte Liepājā.

Piektdiena, 13.marts

11.00 Integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija.

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, tiks atklāta vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa Liepājas pilsētas kārtas laureātu darbu izstāde "Rādi rotājot".

Pensionēto skolotāju biedrības "Zelta rudens" 10 gadu jubileja Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā

Sestdiena, 14.marts


Atvērto durvju diena Liepājas Universitātē.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies koku vainagu kopšana, nokaltušo koku ciršana un citi nepieciešamie ziemas apstākļiem atbilstošie darbi pilsētas parkos, skvēros, laukumos un ielās.
5. Ja laika apstākļi atļaus, sāksies biotopa kopšana jūrmalas kāpās no Jūrmalas līdz Pērkones ielai.
6. Peldu ielas posma pārbūves objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, darbi atsāksies pavasarī. Šīs ielas posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 2020. gada 31. jūlijam būs slēgta satiksme. Autovadītāji un citi satiksmes dalībnieki aicināti sekot līdzi ceļa zīmēm un citai informācijai! Būvdarbus veic SIA "A-Land".
7. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītāji aicināti uzmanīgi sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
8. Turpināsies Dabas mājas izveide Zirgu salā. Darbus veic SIA "Kurzemes būvserviss".
9. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Galvenais būvuzņēmējs - a/s UPB.
10. Turpināsies ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām.
11. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.
Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv. 

Informāciju sagatavoja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa