Pirmdiena, 30.augusts
10.00 Darbnīca "Dabas balss", Dabas māja.

17.00 Administratīvā komisija, Peldu ielā 5, 110. telpā.

Rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" konkursa darbu vērtēšanas komisija. Rezultāti tradicionāli tiks paziņoti svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā, kas šogad notiks 17. septembrī.

Otrdiena, 31.augusts
10.00 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa

10.00 Meistarklase "Eko foto", Dabas māja.

Stipendiju piešķiršanas komisija.

Trešdiena, 1.septembris

Zinību diena.

9.30 Stipendiju piešķiršanas komisija, Liepājas domes 207. telpā.

13.00 Sociālo lietu komisija, Eduarda Veidenbauma ielā 3.

14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas domes 207. telpā.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, tiešsaistē.

1.septembrī sāksies pieteikumu iesniegšana elektroniski vietnē pieteikumi.liepaja.lv gan sporta sacensību un pasākumu līdzfinansēšanai, gan sporta organizāciju darbības dotācijām jeb atbalstam 2022.gadā. Pieteikumu iesniegšana līdz 6.oktobrim.

Ceturtdiena, 2.septembris
15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Piektdiena, 3.septembris
11.00 Zibakcija vispārizglītojošās skolās "Lasīt ir stilīgi".

13.00 Noslēdzoties ikgadējam konkursam, Liepājas pašvaldības vadība sveiks sakoptākos Liepājas namu un pagalmu saimniekus.

Liepājā vizītē ieradīsies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kas tiksies ar Izglītības pārvaldes un pašvaldības vadību, lai pārrunātu aktualitātes izglītības jomā.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks nolauzto vai izzāģēto koku celmu frēzēšana.
5. Ja laikapstākļi atļaus, turpināsies atvašu pļaušana Jūrmalas parka kāpu joslā no Jūrmalas ielas līdz Pērkones ielai.
6. Pilsētas apstādījumos notiks dzīvžogu apgriešana, zālienu pļaušana, puķu dobju ravēšana un laistīšana, soliņu labošana/krāsošana, jauno kociņu laistīšana, izmantojot ūdens maisus, un citi zaļo teritoriju uzturēšanas darbi.
7. Lai nodrošinātu ceļu un krustojumu pārskatāmību, turpināsies gar ielu malām augošo koku atvašu apgriešana.
8. Turpināsies Rožu ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai, kur tiks atjaunots ietves un brauktuves segums.
9. Turpināsies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada posmu pārbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
10. Turpināsies Miera ielas pārbūve starp Zirņu un Dzērves ielu. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
11. Turpināsies asfaltbetona bedrīšu remonts uz brauktuvēm – gan Vecliepājā, gan Jaunliepājā.
12. Turpināsies Roņu ielas pārbūve. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
13. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
14. Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izeju pārbūve, līdz ar to ir ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu un veloceļu.
15. Turpināsies koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
16. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
17. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
18. Strādā Pludmales glābšanas dienests.
19. Turpināsies pilsētas robežzīmes Klaipēdas ielas galā atjaunošanas darbi. Darbus veic SIA "Smaile L".
20. Ja būs atbilstoši laikapstākļi, notiks grants ielu seguma planēšana.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
– informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
– izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
– iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
– saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.