Pirmdiena, 18.jūlijs
Atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai no 20. jūnija līdz 19.jūlijam nodota pilnveidotā lokālplānojuma un Vides pārskata redakcija bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijai.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš atrodas atvaļinājumā līdz 7. augustam.

Otrdiena, 19.jūlijs
Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Ata Dekšņa.

Liepāja uzņems kruīza kuģi "Balmoral", kas dodas ceļā no Edinburgas.  Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs piecām kuģa pasažieru grupām organizē ekskursijas.

Trešdiena, 20.jūlijs
13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski.

Ceturtdiena, 21.jūlijs
10.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.

12.00 Domes sēde, klātienē un tiešsaistē

15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

16.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže piedalīsies biedrības "YOU+" organizētajā pasākumā - darbnīcā "Jaunā vēlētāja rokasgrāmatas izstrāde".

Liepāja uzņem kruīza kuģi "Seven Seas Splendor", kas devies ceļā no Stokholmas.  Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs 14 kuģa pasažieru grupām organizē ekskursijas, kā arī divas individuālās ekskursijas.

Piektdiena, 22.jūlijs
14.00 Lai stiprinātu nevalstisko organizāciju un sabiedrības kapacitāti, veicinātu līdzdalību pilsētas attīstības procesos, Liepājas valstspilsētas pašvaldība biedrības "IMPACT HUB" telpās, Strautu ielā 4, organizē nevalstisko organizāciju forumu "Es esmu resurss".

Forumā savā pieredzē dalīsies lektori no organizācijām, kuras ir spējušas veiksmīgi attīstīties un izmantot savu potenciālu kļūstot par nozīmīgu sadarbības partneri gan valstij, gan pašvaldībām, gan komersantiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis tiksies ar atklātā sabiedriskā fonda "Liepājas ebreju mantojums" dalībniekiem Vispasaules ebreju saieta Liepājā pasākuma ietvaros.

Sestdiena, 23.jūlijs
11.30 Tiek dots starts Liepājas Mūzikas pusmaratonam, stāvlaukumā pie koncertzāles (Radio iela 8). Vairāk informācijas: http://liepajaspusmaratons.lv/programma/

14.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže piedalīsies biedrības "Radi Vidi Pats" organizēto kopienas dārza svētku diskusijā "Vai salātu sēšana veicina sabiedrības līdzdalību?"

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis apmeklēs un piedalīsies "DEPO Open 2022" Latvijas čempionātā pludmales volejbolā.

Aktuālā informācija par atbalstu Ukrainai
Paldies liepājniekiem, kuri iesaistās palīdzības sniegšanā ukraiņiem. Svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām un būtu koordinēta! Pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainai un tās pilsoņiem. Plašāk: liepaja.lv/atbalsts-ukrainai

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Sakarā ar iekārtu nolietojumu un drošības riskiem ir slēgts Jūrmalas parkā esošais skeitošanas laukums līdz šogad plānotajai pārbūvei un paplašināšanai.
5. Strādā Pludmales glābšanas dienests.
6. Turpināsies darbi pilsētas apstādījumos – to kopšana, laistīšana, ravēšana, zālienu pļaušana, krūmu apcirpšana, atvašu izgriešana un citi darbi.
7. Turpināsies Kārklu ielas izbūve pie Kārklu 6.
8. Atbilstošu laika apstākļu gadījumā uzsāks grants ielu apstrādi ar pretputekļu materiālu.
9. Turpināsies Slimnīcas ielas iekškvartāla brauktuves gar zemesgabaliem Slimnīcas ielā 11 un 13 seguma atjaunošana.
10. Turpināsies Siļķu ielas iekškvartāla brauktuves gar zemesgabalu Siļķu ielā 18 seguma atjaunošana.
11. Turpināsies Celmu ielas iekškvartāla brauktuves gar zemesgabalu Celmu ielā seguma atjaunošana.
12. Turpināsies Bārtas ielas pārbūve posmā no Vidusceļa ielas līdz Strautu ielai. Būvprojekts paredz grants seguma pārbūvi, izbūvējot dabīgā akmens bruģa segumu 70 m garā posmā, lietus kanalizāciju, ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju.
13. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt Google Play vai AppStore veikalos.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.