Piedāvājam iepazīties ar jaunākajiem iepirkumiem Liepājas pašvaldībā, kā arī aktualitātēm būvniecībā. Izmantoti domes portāla dati.

Jaunākie iepirkumu paziņojumi
(Publikācijas datums, Iepirkuma līguma priekšmets, Iesniegšanas termiņš, kontakti)
2017-06-01.; Liepājas internātpamatskolas ēkas pārseguma konstrukciju atjaunošana Krūmu ielā 65, Liepāja (LPP 2017/74); 2017-06-14; Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017-06-01.; Apspriede ar piegādātājiem pirms atkārtota atklāta konkursa ““Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Delfīns””” izsludināšanas. Norises laiks: 2017.gada 9.jūnijs plkst.14:00.Lielā zāle (207.kabinets), Rožu iela 6, Liepāja; Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv

Jaunākie iepirkumu rezultāti
(Lēmuma datums, Iepirkuma līguma priekšmets, Līgumcena, Līguma izpildītājs)
2017-06-07.; Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā (LPP 2017/25); EUR 4399664,20, neskaitot PVN; SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682)
2017-06-07.; Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā” (LPP 2017/19); EUR 445137,36, neskaitot PVN; SIA firma UPTK (42103006052)
2017-06-07.; Liepājas speciālās internātpamatskolas teritorijas labiekārtojuma atjaunošana Klaipēdas ielā 94, Liepājā 4.kārta (LPP 2017/66); EUR 46 722,39, neskaitot PVN; SIA A-Land (52103037961)
2017-06-07.; Skolas ēkas remonts Uliha ielā 56, Liepājā (LPP 2017/67); EUR 31 001,73, neskaitot PVN; SIA Liepājas Celtnieks (42103042443)
2017-06-07.; Pacelšanas platformas izbūve Liepājas speciālās internātpamatskolas telpās Klaipēdas ielā 94, Liepājā (LPP 2017/71); Iepirkums izbeigts bez rezultātiem
2017-06-07.; Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta” (LPP 2017/69); Iepirkums pārtraukts
2017-05-31.; Sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumu nodrošināšana Liepājā 2017.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/59); EUR 8 400,00, neskaitot PVN; Pacientu biedrība ParSirdi.lv (40008182148)
2017-05-31.; Par tiesībām veikt biroja tehnikas izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu (LPP 2017/53); Vispārīgā vienošanās; 2.iepirkuma daļā - SIA Inter - Rīga (40003100234)
2017-05-29.; Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi Liepājas speciālās internātpamatskolas vajadzībām (LPP 2017/51); EUR 21 735,54, neskaitot PVN; SIA ARDALA (42103017747)
2017-05-29.; Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Delfīns” (LPP 2017/43); Iepirkuma procedūra pārtraukta
2017-05-29.; Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Sportistu ģērbtuvju un administratīvās ēkas pārbūve, “Jūrmalas parks 3”, Liepājā” (LPP 2017/39); Iepirkuma procedūra pārtraukta
2017-05-29.; Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Vaduguns” ēkas 1.stāva pārseguma konstrukciju atjaunošana 2.stāva zāles robežās Kungu ielā 7, Liepājā”; EUR 1600,00, neskaitot PVN; SIA Liepājas celtniecības kompānija (52103015451)
2017-05-29.; Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1.kārta, Nīcas novada, Bernātos, “Varavīksnītēs””; EUR 2400,00, neskaitot PVN; SIA CBU (50203048821)
2017-05-29.; Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Ēkas fasādes atjaunošana E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā”; EUR 1500,00, neskaitot PVN; SIA Liepājas celtniecības kompānija (52103015451)

Būvniecības ieceres
(Adrese; Objekta nosaukums)
Ventspils iela 49A, Liepāja; Dzīvojamās mājas būvniecība  
Riepu iela 15, Liepāja; Siltumtrases pievada izbūve   
Brīvības iela 25, Liepāja; Siltumtrases pievada izbūve   
Usmas iela 12, Liepāja; Saimniecības ēkas (kad.apz. 1700 042 0369 002) pārbūve  
Lielā iela 4, Liepāja; Daudzfunkcionālas ēkas 2.stāva un jumta stāva vienkāršota atjaunošana  
Tukuma iela 2, Liepāja; Siltumtrases atjaunošana Tukuma ielā 2 pāri Klaipēdas ielai  
Slimnīcas iela 7, Liepāja; Siltumtrases atjaunošana Slimnīcas ielā 7, 9, 13 un 15  
Toma iela 19, Liepāja; Siltumtrases atjaunošana Toma ielā 10
Uliha iela 11/11A, Liepāja; Dzīvojamo telpu ierīkošana ēkas mansarda stāvā   
Uliha iela 5, Liepāja; Siltumtrases atjaunošana
Tirgoņu iela 24, Liepāja; Siltumtrases atjaunošana Tirgoņu ielā 22 un 24
Pulkveža Brieža iela 35, Liepāja; Garāžas pārbūve  
Jāņa iela 8, Liepāja; Siltumtrases atjaunošana    
Oskara Kalpaka iela 92, Liepāja; Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana  
Avotu iela 10, Liepāja; Siltumtrases atjaunošana Avotu ielā 10 un Graudu ielā 50   
Tirgoņu iela 23 un Tirgoņu iela 21, Liepāja; Dzīvojamo māju pārbūve par biroju un veikala ēkām  
Antas Klints iela 11, Liepāja; Dzīvojamās mājas jaunbūve
Brīvostas iela 21, Liepāja; Dzelzceļa tehnoloģiskā pārbrauktuve uz dzelzceļa Nr.16  
Jūrmalas iela 17, Liepāja; Dzīvojamās mājas (kad.apz.17000360116001) un šķūņa (kad.apz.17000360116002) nojaukšana
Ausekļa iela 9, Liepāja; Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas atjaunošana (renovācija)
Siļķu iela 29, Liepāja; Teritorijas labiekārtošana, žoga būvniecībaPiltenes iela 8, Liepāja; Sadzīves atkritumu savākšanas punkts  
Daugavas iela 5, Liepāja; Autostāvvietas un atkritumu konteineru laukuma izbūve   
Aisteres iela 7-43, Liepāja; Dzīvokļa Nr.43 vienkāršota atjaunošana
Republikas iela 5, Liepāja; Primārās veselības aprūpes centra ēkas (poliklīnikas ēkas) vienkāršota atjaunošana   
Baltijas iela 5-1, Liepāja; Dzīvokļa Nr.1 pārbūve   
Baltijas iela 5-2, Liepāja; Dzīvokļa Nr.2 pārbūve   
Matīsa Gūtmaņa iela 9, Liepāja; Dzīvojamās mājas pārbūve, dzīvojamās mājas un šķūņa demontāža  
Jēkaba Janševska iela 17, Liepāja; Dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana   
Kuršu iela 19, Liepāja; Baznīcas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (jumta seguma maiņa)  
Krišjāņa Valdemāra iela 19, Liepāja; Jumta seguma atjaunošana  
Krišjāņa Valdemāra iela 59, Liepāja; Dzīvojamās mājas pārbūve (saimniecības telpa ietverta dzīvojamā mājā)   
Zirņu iela 110, Liepāja; Dzīvojamās mājas un palīgēkas nojaukšana un dzīvojamās mājas jauna būvniecība   
Laivinieku iela 7/13-50, Liepāja; Dzīvokļa Nr. 50 vienkāršota atjaunošana   
Jaunā iela 21, Liepāja; ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas kolektoru izbūve posmā starp Ādu un Jauno ielu  
Klaipēdas iela 82, Liepāja; Dzīvokļu Nr.38 un Nr.39 atjaunošana un apvienošana  Eduarda Tisē iela 69-60, Liepāja; Dzīvokļa Nr.60 vienkāršota atjaunošana   
Jēkaba Dubelšteina iela 11, Liepāja; Dzīvojamās mājas pārbūve  
Alejas iela 36, Liepāja; Elektroapgādes pieslēgums   
Stārķu iela 26A, Liepāja; Ūdensavada un kanalizācijas pievada izbūve dzīvojamam namam Stārķu ielā 26A  
Viršu iela 1, Liepāja; Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana  
Zemnieku iela 29, Liepāja; Pārvietojamo moduļu tipa ģērbtuvju pieslēgums elektroenerģijas tīkliem  
Zemnieku iela 29, Liepāja; Pārvietojamo moduļu tipa ģērbtuvju pieslēgums ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem  
Daugavas iela 4, Liepāja; Dzīvokļu Nr.9 un Nr.10 telpu grupas apvienošana un atjaunošana
Oskara Kalpaka iela 92, Liepāja; Apkures sistēmas pārbūve   
Kroņu iela 4/6, Liepāja; Ražošanas korpusa (1700-0200336-008) pārbūve (konservācija) un 7 ēku nojaukšana

Būvatļaujas
(datums, Adrese; objekta nosaukums,)
24.05.2016.; Arnolda iela 29, Liepāja; Saimniecības ēkas jaunbūve
25.05.2017.; Palmu iela 7, Liepāja; Ēkas fasāžu un jumta restaurācija
26.05.2017.; Vaiņodes iela 39, Liepāja; Dzīvojamās mājas jaunbūve
29.05.2017.; Baltijas iela 3-2, Liepāja; Dzīvokļa pārbūve
31.05.2017.; Cukura iela 36, Liepāja; Nojumes būvniecība
31.05.2017.; Jaunā iela 8, Liepāja; Dzīvojamās ēkas pārbūve
05.06.2017.; Kapsēdes iela 2, Liepāja; Ražošanas ēku ar kad.apz.1700 105 0013 006 un 1700 015 0013 001 apvienošana un pārbūve
05.06.2017.; Cukura iela 38, Liepāja; Nojumes būvniecība