Pirmdien, 26. oktobrī, Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis (attēlā) tikās ar mēriem no pašvaldībām, kas ietilpst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma ietvaros jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā, informē Liepājas domes priekšsēdētāja padomniece Sabiedrisko attiecību jautājumos Daiga Kļaviņa.

Pirmā Liepājas pašvaldības un jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību pārstāvju tikšanās notika 8.augustā, kad pašvaldību mēri vienojās par kopīgu sadarbību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

26.oktobra sanāksmē vienbalsīgi tika lemts, ka līdz 5.novembrim katra pašvaldība deleģēs cilvēku, kurš piedalīsies iepriekš minētās programmas izstrādē, tāpat visas pašvaldības apņēmās savlaicīgi paredzēt izdevumus šī dokumenta izstrādāšanai nākamā gada budžetos.

Papildus tikšanās laikā tika panākta kopīga vienošanās, ka visi klātesošie pašvaldību mēri atbalsta vienotu civilās aizsardzības komisijas izveidošanu, un SIA "Liepājas RAS" tiek atzīts, kā vērtējams pretendents uz kopīgu atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā.

Savukārt, vērtējot izglītības jomas iespējamo sadarbības formu, 8 pilsētu mēri un pārstāvji bija vienisprātis, ka nepieciešams izveidot vienotu sadarbības institūciju, kas sastāvētu no visu pašvaldību pārstāvjiem un kas lemtu par iespējamām pārmaiņām izglītības jomā Dienvidkurzemes novadā. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izteica gatavību uzņemties kopīga metodiskā centra izveidošanu, kas sniegtu atbalstu gan Liepājas pilsētai, gan Dienvidkurzemes novadam.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis: "Saprotot, ka nākamā gada 1.jūlijs pienāks visai ātri, ir svarīgi laicīgi apzināt jomas, kurās varam veikt priekšdarbus, kuru dokumentu – attīstības programmu un stratēģiju gatavošanu varam uzsākt jau tuvākajā laikā. Esmu pateicīgs visu 7 pilsētu mēriem un to pārstāvjiem, kuri bija atsaucīgi mūsu iniciatīvai un ir augstā gatavībā sadarboties arī turpmāk."

Sanāksmē tika pārstāvētas šādas pilsētu pašvaldības – Liepāja, Nīca, Aizpute, Vaiņode, Pāvilosta, Durbe, Rucava, Grobiņa, Priekule. Liepājas pilsētas pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Attīstības pārvalde, Civilās aizsardzības komisijas sekretāre Nataļja Vecvagare un SIA "Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols.

Atgādināsim, ka 10.jūnijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma un Valsts prezidents izsludināja Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurā pārejas noteikumu 25. punkts paredz, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību jāsadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē un jāizveido kopīgas sadarbības institūcijas šādās jomās: civilā aizsardzība, izglītība un atkritumu apsaimniekošana. Lai nodrošinātu pārejas noteikumu 25. punktu izpildi un administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu pēc 2021. gada 1. jūlija, Liepājas pašvaldība ir uzņēmusies iniciatīvu, savlaicīgi sadarbojoties ar pārējām pašvaldībām, vienoties par veicamajiem darbiem jomās, kas pēc jaunā likuma stāšanās spēkā būs vienojošas.