Noslēdzoties iepirkuma konkursam par dekoratīvā apgaismojuma izbūve koku izgaismošanai Jūrmalas parkā, zināms, ka līgums tiks slēgts ar SIA "Oms" par 38 886,49 eiro.

Iepirkuma konkursā bija pieteikušies trīs pretendenti – SIA "Liepājas Energomontāža", SIA "VOLTS-1" un SIA "Oms".

"Oms" ieguva līguma slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu 38 886,49 eiro, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN.

Šis iepirkuma konkurss tik aizsludināts projekta "Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei" ietvaros, kura mērķis ir aktualizētu un izceltu Jūrmalas parka dabas vērtības. Kā portālam pastāstīja vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece Liepājas Jūrmalas parkā tiks izvietoti gaismekļi pie 21 koka, kas ļaus tos izgaismot diennakts tumšajā laikā, tādējādi atklājot sugu daudzveidību, stumbru un vainagu dažādību arī citā rakursā. Valsts svētku laikā koki tiks izgaismoti valsts karoga krāsās, savukārt ikdienā – gaišā krāsā. Tāpat tiks atjaunotas informatīvās plāksnes pie kokaugiem, lai veicinātu iedzīvotāju un pilsētas viesu izglītošanu par Jūrmalas parkā esošajām dabas vērtībām. Projektu līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Gaismekļu uzstādīšanu plānots uzsākt 2017.gada marta mēnesī vai, kad būs piemēroti laika apstākļi.