Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) kārtējo reizi izsludinājusi izsoli ar pazeminātu sākumcenu īpašumiem Lielā ielā 3 un Tirgus ielā 15.

Ēku Tirgus ielā 15 atkārtota izsole notiks 29.jūnijā pulksten 12 Rīgā, Vaļņu ielā 28, VNĪ telpās Ar sākumcenu 43 480 eiro.

Pagājušā gada 25.augustā paredzētā VAS "Valsts nekustamie īpašumi" rīkotā atkārtotā divstāvu ēku Liepājā, Tirgus ielā 15, izsole nav notikusi, jo uz to nepieteicās neviens pretendents. Tad tās sākuma cena bija 48 915 eiro.

Savukārt, ēku Lielā ielā 3 mēģināts izsolē pārdot jau četras reizes, bet neveiksmīgi.  Ēkas sākumcena pirmajā izsolē bijusi 200 000 eiro, kas šobrīd ir samazināta līdz 120 000 eiro.

Piektā VNĪ rīkotā izsole, lai pārdotu vēsturisko ēku Lielā ielā 3, arī notiks 29.jūnijā pulksten 12 Rīgā, Vaļņu ielā 28.

Iepriekš rakstījām, ka galvenais iemesls kāpēc šo namu tik ilgi neizdodas pārdot ir nepieciešamība tajā ieguldīt milzīgus līdzekļus, kas mērāmi simtos tūkstošos.

Ēkai Lielajā ielā 3 ir sena vēsture. Māja savu tagadējo izskatu ieguvusi pēc 1872.gada, kad pēc arhitekta P. M. Berči pārbūves tika vienkāršota īpašnieka Johana Karla Šneidera 1860. gadā celtās īres  mājas fasāde, kuru rotāja frontālas kolonas un pompozs frontons.

Pagājušā gadsimta divdesmitos gados tā piederējusi gan Brēmu ģimenei, gan namīpašniekam M. Davidam. Tā kā 1940.gadā īpašums nonāk Latvijas Kreditbankai, tad tajā ievietojas PSRS Sarkanās armijas apgādes kantoris ar komisāru dzīvokļiem. 1941. gada jūnija beigās lidmašīnas mērķētā, bet nesprāgusī bumba izsitusi iespaidīgu caurumu fasādes labajā pusē. Pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gada jūnijā māju aizņem krievu armijas būvju ekspluatācijas kantoris.

Īpašums Lielā ielā 3 ir pārņemts VNĪ pārvaldīšanā no Finanšu ministrijas 2001.gadā. Pārņemšanas brīdī bija spēkā esoši nomas līgumi ar Liepājas pilsētas pašvaldības policiju; Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi un AS "Laima".

Pēc līgumu termiņu beigām īpašums tika rezervēts Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām. Tika pat izstrādāts tehniskais projekts īpašuma rekonstrukcijai un telpu pielāgošanai prokuratūras vajadzībām, taču finansējuma trūkuma dēļ prokuratūra no projekta realizācijas atteicās un 2006.gadā īpašums tika iznomāts SIA "Lielie mazie nami", tirdzniecības pakalpojumu un biroja vajadzībām.

2008.gada decembrī, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, līgums tika izbeigts. Īpašumā nomnieks bija plānojis rekonstrukciju, tāpēc bija veikta telpu starpsienu demontāžu u.c. pārplānošanas darbi.

Sākot no 2009.gada īpašums tika piedāvāts vairākām valsts iestādēm, tostarp Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts zemes dienestam (VZD).  2014.gadā tas jau bija rezervēts VZD vajadzībām. Tomēr arī VZD nebija "ņēmējs" un VNĪ valde ir pieņēmusi lēmumu īpašumu pārdot.