Pilsētas attīstības komiteja ceturtdien, 17.janvārī, principiāli atbalstīja Attīstības pārvaldes priekšlikumu līdzfinansēt mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektus.

Pēc domes sēdes, kas paredzēta 24.janvārī, pašvaldība plāno izsludināt pieteikšanos Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursam. Projektu iesniegšanas termiņš – 28. februāris.

Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols informēja arī par 2018.gada rezultātiem. Pērn konkursam iesniegti 27 projekti, no kuriem apstiprināti 18, bet seši iesniedzēji vēlāk atteikušies no dalības. Patlaban pilnībā realizēti četri no pērn iesniegtajiem projektiem, tostarp pludmales kafejnīca "7.līnija" un otras pludmales kafejnīcas "Red Sun Buffet" jumta terase.

Komiteja nolēma apstiprināt Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu šim gadam, konkursa ekspertu komisiju, kurā darbosies Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols, domes Juridiskās daļas vadītājas vietniece Dace Arāja, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa un Attīstības pārvaldes eksperte nodarbinātības jautājumos Aija Saldovere.

Kā deputātiem skaidroja Arnis Vītols Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir veicināt komercdarbību pilsētā, sniedzot domes atbalstu MVK projektiem, kas tiks īstenoti Liepājā līdz 2020.gada 31.maijam.

Tiesības saņemt līdzfinansējumu ir MVK, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un plānotais MVK projekts tiks īstenots Liepājas pilsētā.

Dome piešķir līdzfinansējumu projektiem, kas paredz jaunu darbavietu radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, radot pievienoto vērtību, lai veicinātu Liepājas ekonomisko attīstību; kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildu finansējumu (Eiropas Savienības finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas).

Pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 50% no projekta pieteikumā norādītā kopējā projekta budžeta, minimālā līdzfinansējuma summa ir 2 500 eiro, maksimālā pieļaujamā – 15 000 eiro.

Līdzfinansējums tiek izmaksāts tikai pēc pilnīgas projekta īstenošanas.

Šobrīd pilsētas budžetā iezīmēti 100 000 eiro MVK atbalstam (iespējams, ne visa summa tiks tieši projektu konkursam).

Konkursa rezultāti tiek publicēti arī pašvaldības mājaslapā.