Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 11. martā, domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, ziņojot par 13 nekustamo īpašumu pārdošanas gadījumiem, ko izvērtējusi pašvaldība, un aicinot deputātus atbalstīt lēmumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz tiem, nespēja slēpt sašutumu par SIA "Horizonts 2" jau kopš 2008. gada piederošo zemesgabalu Jaunā ielā 76. Šis nekustamais īpašums izpilddirektora vietnieka uzmanību piesaistījis tāpēc, ka no tā atdalīts īpašums ar adresi Jaunā iela 78, kas mainījis saimnieku. Atlikusī īpašuma daļa Jaunā ielā 76, kas aizņem 4,4 ha lielu teritoriju, pēc Tīdena teiktā, ir "īsta cūkkūts" –


piedrazota ar dažādiem atkritumiem un smago automašīnu riepām, kas tiek mestas pat pāri žogam tieši ezerā.

Tāpat gan "Horizonts 2", kurā patiesā labuma guvēja ir Jeļena Para, gan līdzēs esošo nekustamo īpašumu saimnieki (SIA "4A & D", "BlueOrange Bank") nav ievērojuši tā saukto "tauvas joslu", kas liedz būvēt žogus, lai neļautu piekļūt publiskām ūdenskrātuvēm. Tīdens solīja iesaistīt domes Vides nodaļu un citas atbildīgās institūcijas, lai ieviestu kārtību šajā ezermalas teritorijā.


Izskatot laika posmā no 4. februāra līdz 1. martam reģistrētos nekustamo īpašumu pirkumu – pārdevumu līgumus, kopā ar īpašumu Jaunā ielā pašvaldība pavisam atteikusies no pirmpirkuma tiesībām uz 13 nekustamajiem īpašumiem – trīs dzīvojamām mājām, 8 zemesgabaliem un diviem komercobjektiem:


Namdaru iela 19A, sastāv no zemesgabala 727 kv.m kopplatībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 65 000 eiro;


Vaiņodes ielā 35A, sastāv no zemesgabala 710 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 900 eiro;


Miltu iela 3, sastāv no zemesgabala 609 kv.m kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 17 500 eiro;


Zemnieku iela 37, sastāv no zemesgabala 648 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 18 500 eiro;


Ūdens iela 10/12, sastāv no zemesgabala 1116 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 32 500 eiro;


Aldaru iela 46, sastāv no zemesgabala 1195 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 13 000 eiro;


Metalurgu iela 10, sastāva no zemesgabala 590 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 25 000 eiro;


Jaunā iela 78, sastāv no zemesgabala 2701 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 50 000 eiro;

14. novembra bulvāris 107, sastāv no zemesgabala 597 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 6 600 eiro;


Zemnieku iela 66, sastāv no zemesgabala 2684 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 18 788 eiro;


Vaļņu iela 30, sastāv no zemesgabala 664 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 42 000 eiro;


Užavas iela 11, sastāv no zemesgabala 591 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 120 000 eiro;


Ganību iela 85, sastāvoša no zemesgabala 868 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgceltni, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 36 000 eiro.


Uzziņa
Pašvaldībai ar likumu piešķirta priekšrocība izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru īpašnieks nolēmis pārdot. Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai, pašvaldība izdod izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.


Reizi mēnesī tiek apkopoti reģistrētie pirkuma – pārdevuma līgumi, kuros pašvaldība ir atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem, un iesniegti deputātiem informatīvam nolūkam.