Liepājas SEZ uzņēmuma "Jensen Metal" vajadzībām uzsāk jaunas metālapstrādes ražotnes būvniecību Karostas Industriālā parka teritorijā, Virssardzes ielā 11. 

"2016.gadā "Jensen Metal" SIA paplašināja nerūsējošā tērauda izstrādājumu ražošanu  un daļu no tās izvietoja blakus jaunuzceltajā ražošanas ēkā. Turpinot attīstību arī melnā metāla departamentos un virzoties sarunām par apjomu pieaugumiem vairākiem esošajiem klientiem, esošajās telpās nākotnes perspektīvā nav iespējams  organizēt efektīvu ražošanas procesu, kas ļautu pilnībā izmantot uzņēmuma potenciālu un izpildīt attīstības plānus", uzsver AS "Jensen Metal Holding" biznesa kontroliere Ieva Līmeža.

"Jensen Metal" ir strauji augošs uzņēmums, kas vairākus pēdējos gadus palielina ražošanas apjomus un strādā ar ļoti ievērojamu apgrozījuma pieaugumu, kā arī saskata pozitīvas tendences nākotnē. 2017.gadā tas strādāja ar gada apgrozījumu 23,6 milj. eiro, ar darbu nodrošināja 265 liepājniekus ar vidējo darba samaksu EUR 1187,00 mēnesī, kas ir vairāk nekā vidēji Liepājā un valstī kopumā, nodokļos samaksājot 2 191 104 eiro, informē SEZ preses pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe.

Pirmajā posmā LSEZ SIA "JM Properties" plāno izbūvēt ražošanas telpas aptuveni 11 000 kv.m platībā, un jau ēku projektēšanas stadijā ietvert visas nepieciešamās specifikācijas ērtam un bezzudumu ražošanas procesam, ietverot arī maksimāli iespējamu automatizāciju Furnitūras ražošanas departmentam. Šo būvniecību ir plānots pabeigt 2019.gada maijā.

Ieva Līmeža: "Pirms apstiprinājām nākotnes attīstības projektu Liepājā, izskatījām vairākus citus variantus attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā; piedāvājumu tiešām ir daudz un vairāki ar ļoti atraktīvām darbaspēka iespējām kā arī no loģistikas viedokļa daudz ekonomiskāki, taču, pamatojoties uz Liepājā sasniegtajiem efektivitātes rādītājiem un uzņēmuma komandas darbu, nosvērāmies par labu turpināt melnā metāla ražošanas attīstību Liepājā.
Mums piedāvāja aptuveni 5 ha teritoriju Karostas Industriālajā parkā, kur Liepājas SEZ teritorijā ir nesen kā izveidota atbilstoša infrastruktūra un teritorija ir atzīmēta industriālajai apbūvei, kuru atzinām par labu attīstības variantu. Būvniecības projektēšanas laikā centāmies līdzsvarot industriālo telpu un vietējo iedzīvotāju vajadzības. Tā, piemēram, pirmajā posmā neapbūvētā teritorija joprojām būs pieejama Karostas iedzīvotāju pastaigām."

Uldis Hmieļevskis, Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos: "Pašvaldības veiktie ieguldījumi ielu un komunikāciju izbūvē ir padarījuši Karostu par uzņēmējiem pievilcīgu rajonu. Ir patiess gandarījums, ka ieguldītais darbs ir rezultējies "Jensen Metal Holding" lēmumā savu jauno ražotni būvēt tieši Liepājā. Šis lēmums iezīmē arī jaunu soli Karostas attīstībā – no kādreizējas militāras teritorijas uz mūsdienīgu ražošanas un ostas termināļu attīstības centru. Būvniecības darbu uzsākšana noteikti veicinās lēmumu pieņemšanu par jaunu rūpnīcu izvietošanu Karostā arī citiem uzņēmumiem, ar kuriem šobrīd runājam par jaunām ražotnēm Karostas Industriālajā parkā. Liepājas SEZ pārvalde šobrīd ir noslēgusi vairākus teritoriju rezervācijas līgumus Karostā, un šobrīd tiek veikti projektēšanas darbi".

2014.gada 24.septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Liepājas pilsētas pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" īstenošanu. Projekts paredzēja veikt Zemgales un Virssardzes ielu un ar to saistītās publiskās infrastruktūras rekonstrukciju, kā arī industriālo teritoriju rekultivāciju starp Zemgales un Virssardzes ielu. Projekts 2015.gada jūlijā ir pabeigts un sakārtotā teritorija turpat 20 ha platībā nodota ekspluatācijai.