Salīdzinot ar jūniju, kad pašvaldībā izskatīšanai iesniegto nekustamo īpašumu pirkumu līgumu skaits bija tikai pieci un kopējā summa bija 166 700 eiro, jūlijs izskatās iespaidīgāk – kā Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 11. augustā, deputātiem stāstīja domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, darījumu kopējā summa bijusi 755 700 eiro, un kopumā izsniegti vienpadsmit pašvaldības atteikumi izmantot pirmpirkuma tiesības. Četri no tiem attiecas uz zemesgabaliem, viens – uz vairākdzīvokļu māju, viens – uz komercobjektu un pieci – uz individuālajām dzīvojamajām mājām.

Atteikumi uz pirmpirkuma tiesībām izsniegti par šādiem nekustamajiem īpašumiem:

Durbes iela 10A, kas sastāv no zemesgabala 771 m2 platībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 14 200 eiro;

Papes iela 14A, kas sastāv no zemesgabala 676 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 169 000 eiro;

Kapsētas iela 10, kas sastāv no zemesgabala 1042 m2 kopplatībā, un uz tā esošas dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 43 000 eiro;

Rubeņu iela 26, kas sastāv no zemesgabala 1206 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 6500 eiro;

Kungu iela 87B, kas sastāv no zemesgabala 10446 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 60 000 eiro;

Ganību iela 39, kas sastāv no zemesgabala 725 m2 kopplatībā un būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 22 000 eiro;

Robežu iela 16, kas sastāv no zemesgabala 579 m2 kopplatībā, uz tā esošas dzīvojamās mājas un palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 66 000 eiro;

Zaķu iela 24, kas sastāv no zemesgabala 744 m2 kopplatībā un uz tā esošām trīs būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 186 000 eiro;

Mālu iela 2, kas sastāv no zemesgabala 536 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 21 000 eiro;

Ziemeļu iela 52A, kas sastāv no zemesgabala 674 m2 kopplatībā, uz tā esošas dzīvojamās mājas un četrām saimniecības ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 137 000 eiro;

Doņu iela 17, kas sastāv no zemesgabala 607 m2 kopplatībā, uz tā esošas dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 31 000 eiro.