Aizsardzības ministrs Artis Pabriks ar pavēli uzdevis atsavināt trīs vecos patruļkuģus, kuri ir nolietoti. Viens no tiem atrodas Liepājā.

Aizsardzības ministrs uzdod atsavināt kuģus KA-10, KA-11 un KA-12, pamatojoties uz to, ka kuģi ir nolietoti - tiem nepieciešami visu mehānismu un mezglu kapitālie remonti, tie nav izmantojami rezerves daļām un tos ir racionālāk nodot pārstrādei.

Ministrija ir izstrādājusi rīkojuma projektu, ierosinot minētos kuģus nodot pārstrādei. Kuģu bilances vērtība ir nulle latu.

Uz kuģiem nav ieroču, bet atrodas 30-50 litru nolietotas eļļas. Citu bīstamo atkritumu vai ķīmisko vielu uz kuģiem nav. Minētie kuģi ir izslēgti no Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Jūras spēku (JS) flotiles kuģu reģistra.

KA-10 un KA-11 atrodas Rīgā, JS Patruļkuģu eskadrā, Birzes ielā 1c, bet KA-12 atrodas Liepājā, Roņu iela 2, 89.piestātnē.

MK rīkojuma projekts paredz, ka NBS Jūras spēku flotiles valdījumā esošie kuģi tiks atsavināti, pārdodot tos izsolē. Papildus izsolē būtu nepieciešams iekļaut nosacījumu, ka nākamais īpašnieks veic atsavināmo kuģu transportēšanu, attīrīšanu un atsārņošanu pirms demontāžas un demontāžu drošā un videi nekaitīgā veidā.

Rīkojuma projekts paredz atļaut VAS "Valsts nekustamie īpašumi” pārdot izsolē minētos kuģus, un pircējs par kuģiem maksā latos.

Pagājušajā nedēļā rakstījām, ka izsolē par 18 600 latiem pārdots viens no diviem piedāvātajiem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku kuģiem - "Bulta".

Vēlēšanos vairāksolīšanā iegādāties kuģi P-04 ar nosaukumu "Bulta" izteica četri izsoles dalībnieki. Par transporta līdzekli augstāko cenu minēja juridiska persona, kas "Bultu" nosolīja par 18 600 latiem. Sākuma cena bija noteikta 10 600 latu apmērā.