Ar Liepājas domes lēmumu Valsts ieņēmuma dienesta vajadzībām – sistēmas "TKLAIS" uzstādīšanai – iznomāts neliels zemesgabals Brīvostas ielā 8.

Zemesgabals dienestam nepieciešams transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas "TKLAIS", kā arī ass svaru uzstādīšanai.

Nomniekam uzdots, izstrādājot projektu, paredzēt viegli nolaižamu konstrukciju izbūvi, kas sadala autotransporta plūsmas, lai neradītu šķēršļus lielgabarīta kravu apkalpošanai Liepājas ostā.

Zemesgabala daļa 340 kvadrātmetru platībā Brīvostas ielā 8 iznomāta uz pieciem gadiem.

Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēma tika ieviesta, lai stiprinātu ES ārējo robežu aizsardzību, un tā ir papildu instruments cīņā pret noziegumiem un krāpšanos, kas saistīta ar preču nelikumīgu pārvietošanu pāri ES robežai. Sistēma ļauj operatīvāk veikt klienta apkalpošanu, jo veic informācijas meklēšanu datu bāzēs, un tas nav jādara muitniekam manuāli, kas izslēdz cilvēcisko faktoru.