Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot atbilstību noteiktajām prasībām, nolēmusi piešķirt  firmai "Baltic Solar Factory" SEZ kapitālsabiedrības statusu.

Uzņēmums ir iznomātas telpas Liepājas Biznesa centrā, Kapsēdes ielā un plānots radīt jau šogad 10 jaunas darba vietas, bet turpmākajos gados plāno darbavietu skaitu palielināt līdz 30, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

"Baltic Solar Factory" plāno attīstīt saules enerģijas elektropaņeļu ražotni, kas Latvijas tirgū ir jauns produkts. "Baltic Solar Factory" pārstāvis  Kristaps Stepanovs: "Svarīgi  veicināt Latvijas enerģētisko neatkarību. Pateicoties Liepājas speciālās ekonomikas zonas pārvaldes un vietējās pašvaldības ieinteresētībai,  veicināsim tautsaimniecības attīstību gan reģionālā, gan ilgtermiņā arī nacionālā līmenī. Tā ir iespēja attīstīt ilgtermiņa projektus, veicināt atjaunojamo enerģijas resursu (AER) īpatsvara pieaugumu un Latvijas enerģētisko neatkarību. Plānojam, ka "Baltic Solar Factory" kļūs par lielāko saules elektropaneļu ražotāju Latvijā, kas Baltijas jūras reģiona valstīm piedāvās tirgū labākos, efektīvākos un kvalitatīvākos produktus".  

""Baltic Solar Factory" ražotnes izveide tieši Liepājā ir likumsakarīga, jo LSEZ ir ideāli piemērota vieta ar attīstītu infrastruktūru, uzņēmējiem izdevīgiem darbības nosacījumiem, augsti kvalificētu darbaspēku, plašām eksporta iespējām, kā arī ražošana atradīsies vistuvāk potenciāliem patērētajam, jo pieaug interese par atjaunojamo resursu izmantošanu ražošanā", uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma arī slēgt līgumu ar "Baltic Solar Factory" SIA par ieguldījumu veikšanu būvniecībā un modernās tehnoloģijās  ražotnes  izveidošanā par  1 122 000 eiro.

"Baltic Solar Factory" ir 2016. gadā dibināts Latvijas uzņēmums, kurš attīsta atjaunojamās enerģijas ražošanas projektus. "Baltic Solar Factory", izpētot labāko Eiropas praksi un Latvijas potenciālu, Liepājā plāno atvērt pirmo saules elektropaneļu rūpnīcu.