Liepājas SEZ uzņēmums "Baltic Biofuel Company" uzsācis jaunas noliktavas un dzelzceļa posma būvniecību. Investīcijas (ap miljonu eiro) vērstas uz tranzītkravu plūsmas palielināšanu.

Noliktavu plānots nodot ekspluatācijā 1.augustā, bet vēl viena dzelzceļa posma izbūve tiks uzsākta pēc grozījumu veikšanas detālplānojumā, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

"Baltic Biofuel Company" ir viena no jaunākajām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām, kas savu uzņēmējdarbību uzsāka 2007.gadā kā ekspedīcijas kompānija un tās pamatnodarbošanās joprojām ir kravu piesaiste, uzglabāšana un  sadarbība ar dažādu valstu kravu īpašniekiem. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu "Baltic Biofuel Company" ieguva 2012. gadā.

Kā pastāstīja SIA valdes loceklis Edijs Sprūde,  uzņēmums stabili strādā, piesaistot jaunas kravas un veidojot tranzītkoridoru starp austrumiem un rietumiem. Sadarbības partneri uzņēmuma darbības laikā nav mainījušies – Krievija, Baltkrievija, Vācija, Igaunija, Dānija.

2012.gadā "Baltic Biofuel Company" un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde noslēdza nomas tiesību rezervēšanu līgumu, bet vēlāk arī nomas līgumu par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 11/19, Liepājā, ar mērķi izbūvēt  noliktavu saimniecību un kravas laukumus ar dzelzceļa pieslēgumu. Pirmā tika uzbūvēta noliktava 1000 kv.m platībā, kas tiek izmantota kokskaidu granulu uzglabāšanai un pakošanai, bet šobrīd ir uzsākta otras noliktavas būvniecība 2500 kv.m platībā.

2015.gada "Baltic Biofuel Company" strādāja ar neto apgrozījumu 1,74 milj. eiro un 90 tūkst. eiro peļņu. Uzņēmumā strādā deviņi darbinieki.