Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) kapitālsabiedrība SIA "Finestra Solution" mainījusi plānus, un nebūs ražotni Dūņu ielā.

13.jūnija domes sēdē deputāti lēma apmierināt "Finestra Solution"  lūgumu izbeigt 2018. gada 15. maijā ar pašvaldību noslēgto nomas līgumu

Līgums attiecās uz zemesgabala Dūņu ielā daļas nomu, lai daļēji tiktu atrisināta auto novietošanas problēma un teritorijas sakārtošana SIA "Finestra Solution" ražošanas ēkas būvprojekta ietvaros, plānojot izbūvēt publiskas autostāvvietas, kuras izmantotu gan sabiedrības darbinieki, gan trešās personas.

Ņemot vērā, ka nomnieks nerealizēs plānoto projektu, SIA "Finestra Solution" lūdz izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu

"Finestra Solution" ir Liepājas SEZ kapitālsabiedrība, kas ražo logu, durvju, fasāžu un citu stikloto alumīnija un tērauda konstrukcijas un strādā Liepājas Biznesa centra teritorijā Kapsēdes ielā. Tās klienti ir Latvijas, Skandināvijas un citu Eiropas valstu būvuzņēmumi, portālu informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe..

"Finestra Solution" bija iecerējusi būvēt savu ražotni Dūņu ielā, bet pagaidām no šīs ieceres atteikusies. Kā skaidro uzņēmuma pārstāvji, joprojām ražotie logi, durvis un konstrukcijas ir pieprasīti Skandināvijas un Eiropas  tirgū, savukārt esošā ražotne spēj nodrošināt esošo pieprasījumu. Savas ražotnes būvniecība prasa ievērojamas investīcijas vairāku miljonu eiro apmērā un šobrīd ir pieņemts lēmums ražotni nebūvēt. Tas gan neizslēdz iespēju, ka tas varētu notikt pēc pāris gadiem, pieaugot ražošanas apjomiem.   

Portāls iepriekš jau rakstīja, ka SEZ valde 2017.gada nogalē pieņēmalēmumu slēgt ilgtermiņa nomas līguma un piešķirt apbūves tiesības SEZ SIA "Finestra Solution" zemesgabalā Meldru iela 5 un Dūņu iela 3. Rezervācija bija spēkā līdz alumīnija un stikla konstrukciju ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Ņemot vērā, ka uzņēmums izpildīja nekustamā īpašuma nomas tiesību rezervēšanas līguma nosacījumus un Būvvalde apvienoja nekustamos īpašumus Dūņu iela 3 un Meldru iela 5, piešķirot adresi Dūņu iela 3, SEZ valde nolēma slēgt ar SIA "Finestra Solution" 15 212 m2 lielā zemesgabala Dūņu iela 3 ilgtermiņa nomas līgumu un vienošanos par apbūves tiesības piešķiršanu uz 30 gadiem būvprojekta "Ražošanas ēka Dūņu ielā 3, Liepājā" realizēšanai. Šajā pavasarī "Finestra Solution" un SEZ līgums tika izbeigts.