Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar AS "BMGS" par kuģu vadulu (stiprinājumi pie tilta balstiem – irliepaja.lv) izbūvi pie izgriežamā tilta (Kalpaka tilta) Karostas kanālā, portālu informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Līgums paredz arī būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Kopējā līguma summa ir 2 370 583,00 eiro (bez PVN).

SEZ pārvaldes Iepirkumu komisija iepriekš jau vairākkārt bija izsludinājusi šo iepirkumu, taču dažādu iemeslu dēļ tas tika pārtraukts. Pēdējo reizi iepirkums tika izsludināts pērn 11. septembrī, un 15. decembrī komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu akciju sabiedrībai "BMGS", kura bija iesniegusi saimnieciski izdevīgāko projektu.

Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar akciju sabiedrību "BMGS" līgumu par būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību.