Domes ārkārtas sēdē, ko mērs Gunārs Ansiņš sasauca ceturtdienas, 12. maija, pēcpusdienā, deputāti pieņēma lēmumu piešķirt SIA "Liepājas enerģija" apbūves tiesību uz trīsdesmit gadiem 4004 m2 lielam zemes gabalam Slimnīcas ielā 2 katlumājas un šķeldas noliktavas izbūvei.

Lēmuma pieņemšana bija nepieciešama, lai SIA "Liepājas enerģija" varētu iesniegt pieteikumu ES fondu atbalstam iecerētās katlumājas būvei.

Ar šo lēmumu SIA "Liepājas enerģija" arī uzdots viena gada laikā no līguma noslēgšanas brīža izstrādāt un iesniegt Liepājas būvvaldē būvprojektu un saņemt būvatļauju.


Jau vēstīts, ka Liepājas domes sēdē 14. aprīlī deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu, SIA "Liepājas enerģija" peļņu 1 393 331 eiro novirzīt jaunas biomasas katlu mājas būvniecībai.
 
Jaunas biomasas katlu mājas būvniecība nepieciešama ņemot vērā dabasgāzes straujo cenu kāpumu, kā arī Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas būtiski ietekmē energoresursu izmaksas un, iespējams, ietekmēs arī turpmāku dabasgāzes pieejamību. Ar jauno katlu māju paredzēts ievērojami palielināt to centralizētās siltumapgādes klientu daudzumu, kas saņems no vietēja un videi draudzīga kurināmā ražotu siltumenerģiju. Viens no plānotajiem klientiem – Liepājas reģionālā slimnīca.