18.oktobrī pirmajā izsolē paredzēts pārdot SIA "A&A Trading" piederošo nekustamo īpašumu Pērkones ielā 2. Kā lasāms „Latvijas Vēstnesī”, izsole notiks pulksten 15.30 Jūras ielā 12, 4.stāvā.

SIA „A&A Trading” ir Liepājas SEZ uzņēmums, kura darbības joma ir saistīta ar kuģu aģentēšanu un ūdens transportlīdzekļu iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumiem. Firmai tiek plānots maksātnespējas process.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kopējā platība 510 kvadrātmetri, dzīvojamās ēkas, kopējā platība 195,9 kvadrātmetri, un garāžas ēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.447, kadastra Nr.1700 040 0073.

Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena Ls 54 400.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes depozīta kontā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas.