Jūnijā un jūlijā Liepājā kopumā notikuši 23 pirkuma/pārdevuma darījumi par summu 1,58 miljoni eiro, Pilsētas attīstības komitejas 9.augustā sēdē ziņoja izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens.

Pārdotas 14 individuālās dzīvojamās mājas, arī zemesgabali, daudzdzīvokļu nami un industriāli objekti. Izpilddirektora vietnieks īpaši izcēla trīs darījumus – divu graustu, Kungu ielā 63 unToma ielā 30 pārdošanu, kā arī individuālās mājas Hika ielā 10 pārdošanu par 700 000 eiro, kas ir lielākā darījuma summa šajā laikā.

Deputāti domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 9.augusta sēdē akceptēja Nekustamā īpašuma pārvaldes sagatavoto lēmumprojektu par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Lēmumā iekļauti atteikumi izmantot pirmpirkuma tiesības uz 23 nekustamajiem īpašumiem:

Pērkones iela 2, sastāvoša no zemesgabala 510 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un garāžu par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 88 000 eiro;

Amatas iela 9B, sastāvoša no zemesgabala 606 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 100 eiro;

Krišjāņa Valdemāra iela 65, sastāvoša no zemesgabala 291 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 7000 eiro;

Saldus iela 5, sastāvoša no zemesgabala 606 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un palīgceltnes par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 78 000 eiro;

Robežu iela 28, sastāvoša no zemesgabala 572 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un četrām palīgceltnēm par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 40 000 eiro;

Medņu iela 7, sastāvoša no zemesgabala 1311 kv.m kopplatībā par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3 300 eiro;

Jūrmalas iela 22, sastāvoša no zemesgabala 360 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos jaunbūvi par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 92 500 eiro;

Hika iela 10, sastāvoša no zemesgabala 3266 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 700 000 eiro;

Sporta iela 18, sastāvoša no zemesgabala 1802 kv.m kopplatībā par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 90 000 eiro;

Kalēju iela 9, sastāvoša no zemesgabala 829 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgceltnes par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 50 000 eiro;

Kazdangas iela 27, sastāvoša no zemesgabala 994 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 500 eiro;

Miera iela 26, sastāvoša no būves par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 18 500 eiro;

Nīcas iela 13A, sastāvoša no būves un saimniecības ēkas par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 8 000 eiro;

Sūnu iela 13, sastāvoša no zemesgabala 646 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un saimniecības ēk, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 32 900 eiro;

Toma iela 30, sastāvoša no zemesgabala 765 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgceltni par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 35 000 eiro;

Lauku iela 55, sastāvoša no zemesgabala 590 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un trīs palīgēkām par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 73 000 eiro;

Kungu iela 63, sastāvoša no zemesgabala 757 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 52 000 eiro;

Grīņu iela 33, sastāvoša no zemesgabala 1710 kv.m kopplatībā par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 2 500 eiro;

Klaipēdas iela 77, sastāvoša no zemesgabala 632 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgceltni par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 49 000 eiro;

Laivu iela 7, sastāvoša no būves par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 4 500 eiro;

Republikas iela 26/28, sastāvoša no zemesgabala 1282 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un šķūni par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 105 000 eiro;

Ploču iela 9B, sastāvoša no zemesgabala 1282 kv.m kopplatībā par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 2 000 eiro;

Zirņu iela 30, sastāvoša no zemesgabala 697 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām dzīvojamām mājām un trijām saimniecības ēkām par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 14 000 eiro.