Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs aicina Latvijas un citu valstu amatniekus, māksliniekus, tirgotājus, pārtikas ražotājus un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus līdz 2020.gada 3.aprīlim pieteikties dalībai Līvas tirgū. Lielākais tradicionālās kultūras notikums Kurzemē "Līvas ciema svētki", kuru neatņemama sastāvdaļa ir Līvas tirgus, norisināsies 23. un 24.maijā Liepājā, informē Tautas mākslas un kultūras centra sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāja Iveta Štelmahere.

Līvas tirgū gaidīti meistari, kas piedāvā tautas amatniecības un mākslas tradīcijās darinātus, oriģinālus un kvalitatīvus izstrādājumus, strādā ar dažādām metodēm un materiāliem, apvienojot seno amatu prasmes, tehnoloģiju attīstību un mūsdienu dizaina elementus, un ir gatavi divu dienu garumā veikt amatniecības vai pārtikas izstrādājumu tirdzniecību, vai amata prasmju demonstrējumus. "Līvas tirgus" būs atvērts 23.maijā pulksten 10 – 19 un 24.maijā pulksten 11 – 15.

Nolikums un elektroniskā pieteikuma anketa atrodama Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra mājaslapā www.liepajaskc.lv sadaļā "Nolikumi un pieteikumi". Pirms pieteikuma anketas aizpildīšanas, rīkotāji aicina rūpīgi iepazīties ar Nolikumu. Līvas tirgus dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ pieteikumus izvērtēs īpaši izveidota komisija.

 "Līvas ciema svētki" notiek ar mērķi saglabāt un attīstīt kultūras mantojuma vērtību, izglītojot sabiedrību, veicināt vērtību izpratni, cieņu pret kultūras daudzveidību, cilvēka radošo darbību, zināšanu un prasmju dzīvotspēju un nodošanu no paaudzes paaudzē. Svētku rīkotāji galveno uzmanību velta amatu meistariem un māksliniekiem, kuri līdz mūsdienām pielieto senas un meklē jaunas tehnikas unikālu darbu izgatavošanā – dzintara apstrādē un rotu darināšanā, rokdarbos un aušanā, koka un metāla apstrādē, keramikā, latviešu tradicionālajā virtuvē, mākslā, dizainā un citās jomās.

"Līvas ciema svētkos" divu dienu garumā ikviens varēs baudīt bagātu kultūras programmu, vērot amatu prasmju demonstrējumus, nogaršot ēdienus un dzērienus, kā arī iepirkties tirgū. Visas aktivitātes notiks Liepājas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, lai akcentētu nemateriālā kultūras mantojuma un materiālā kultūras mantojuma mijiedarbību.