Pieskaņojoties 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām, ekstrēmistiskākie elementi no Latvijas valstij nelojālo personu kopuma, sagatavojuši kārtējo provokāciju – „Nepārstāvēto parlamenta” vēlēšanu farsu.

Latvijas nepilsoņus un citus  radikālākos krieviski runājošo sabiedrību pārstāvošos elementus vienojošā organizācija „Nepilsoņu kongress” paziņojusi, ka 1.jūnijā sāksies tā sauktā „Nepārstāvēto parlamenta” vēlēšanas. Iecirkņi, kurā varēs balsot par šī pseidoparlamenta kandidātiem, tiks atvērti Latvijas  pilsētās, kurās dzīvo liels skaits cittautiešu, tajā skaitā arī nepilsoņi. Iecirknis būs arī Liepājā.

Mums ne pārāk draudzīgās Austrumu kaimiņvalsts mērķis, lai kā to arī noliegtu vietējie promaskaviskie politiķi, ir un paliek Latvijas iekļaušana Krievijas ģeopolitiskās ietekmes telpā.

Tādēļ tika rīkots referendums par krievu valodas, kā otrās valsts valodas ieviešanu, tādēļ visiem iespējamiem līdzekļiem tiek veicināta „Saskaņas centra” iekļūšana valdībā, tādēļ arī starptautiskā līmenī mums ir pastāvīgi jāatspēko dažādi Krievijas izplatīti mīti, meli un puspatiesības, lai diskreditētu mūsu valsti starptautiskās sabiedrības acīs, un tā Krievijas interesēs izdarītu politisko spiedienu uz Latviju.

„Saskaņas centrs” valdībā nav iekļuvis, un pagaidām tā galvenais uzdevums ir iegūt varas grožus lielākajās Latvijas pilsētās. Pēc tam pavērsies daudz plašākas iespējas Krievijas politbiznesam nostiprināt šeit savu ekonomisko ietekmi, sekos Krievijas kultūras imports un tamlīdzīgas shēmas, ko visnotaļ trāpīgi dēvē par „lienošo okupāciju”.

Iedzīvotāju etnodemogrāfisko rādītāju ziņā Latvija paliek latviskāka, tomēr joprojām augsts ir padomju okupācijas laikā iebraukušo cittautiešu skaits, kuri nav bijuši gatavi pierādīt elementāras valsts valodas un vēstures zināšanas, vai arī nav vēlējušies to darīt, un naturalizācijas kārtībā iegūt Latvijas pilsonību.

Tie ir tā sauktie nepilsoņi kuru 2012.gadā  kopumā bija 312 189, kas ir ļoti augsts rādītājs.

Tā kā vairums no tiem jeb 205 tūkstoši ir etniski krievi, un pārējie –  krievvalodīgi citu etnisku grupu pārstāvji, tā ir monolīta masa, kas ļoti viegli manipulējama Krievijas politiskajās interesēs. Šiem cilvēkiem automātiski iegūstot Latvijas pilsonību, prokrievisko partiju elektorāts faktiski dubultotos, un tās ne vien spētu nokļūt pie varas visās lielākajās Latvijas pilsētās, bet arī valstī.

Ne velti Krievijas diplomātija starptautiskā līmenī pastāvīgi cenšas aktualizēt jautājumu par automātisku pilsonības piešķiršanu padomju okupācijas gados nelikumīgā kārtā Latvijā iepludinātajiem imigrantiem.

Jādomā, arī „Nepilsoņu kongress” un viņu iecerētā pseidoparlamenta vēlēšanas, ir kārtēja maza, bet indīga provokācija, kuras mērķis ir greizā skatījumā parādīt situāciju Latvijā un radīt vajadzīgo fonu Krievijas diplomātijas aktivitātēm.

Patiesība ir gluži pretēja: reti kurā valstī ir tik liberāls un pamatnācijas intereses apdraudošs pilsonības likums kā Latvijā. Reti, kurā zemē valsti un pamatnāciju necienošs imigrants var, primitīvā līmenī apgūstot valsts valodu, iegūt pilsonību, un pēc tam triumfējoši paņirgāties presē, ka pazemojošo naturalizācijas procesu viņš izgājis, lai iegūtu vēlēšanu tiesības.