TV Kurzeme: Uzņēmums “Liepājas RAS” jau vairākus gadus centies piesaistīt uzņēmējus, kas vēlētos nomāt teritoriju Grobiņas novadā esošajā atkritumu poligonā “Ķīvītes”, taču līdz šim tas nebija izdevies. Tagad uzņēmuma teritorijā darbu sācis nomnieks, kas poligonā saražoto enerģiju izmanto malkas žāvēšanai.