TV Kurzeme: Šogad vairākos Liepājas biznesa parkos plānots uzcelt jaunas ražošanas ēkas, jo no uzņēmēju puses ir pieprasījums pēc papildu telpām. Kapsēdes ielā esošajā Biznesa centrā šogad cels divas ražotnes, savukārt Vecās ostmalas biznesa parkā šogad būvēs vienu ēku, bet vēl divas plānots uzcelt līdz 2022. gadam. Biznesa parka attīstītāji pieļauj, ka pandēmijas radītās krīzes rezultātā pārcelt savas ražotnes uz Latviju varētu arī tādi ražotāji, kuriem šobrīd tās atrodas Ķīnā.