TV Kurzeme: Šogad Valsts kontrole secinājusi, ka divu gadu laikā Veselības ministrija nav ieviesusi būtiskas pārmaiņas, lai uzlabotu ģimenes ārstu darbu un veselības aprūpes teritoriālo pieejamību. Apkopoti dati liecina, ka mediķu skaits samazinās, bet no esošajiem, Valsts kontroles skatījumā, noteiktos kvalitātes kritērijus izpilda tikai 4%. Tostarp Liepājā lielākā problēma ir ģimenes ārstu novecošana, bet viņu vietā pagaidām nav pieteikušies jauni speciālisti.