6. un 7.decembrī viesnīcas "Promenade Hotel" Hika zālē aizvadīts atkritumu apsaimniekošanas seminārs "Atkritumu apsaimniekošanas sasniegumi un izaicinājumi".

Jau trīspadsmitajā atkritumu apsaimniekošanas nozares seminārā, kas notika Liepājā, "Promenade Hotel" 6. un 7. decembrī, par aktuālām tēmām diskutēja vadošie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji, nozares asociāciju pārstāvji un biedri, nozares līderi.

Šogad nozīmīga semināra tēma – "Atkritumu apsaimniekošanas sasniegumi un izaicinājumi", informē SIA "Liepājas RAS" jaunākā vides pārvaldības speciāliste Laima Lapiņa.

Izskaņai tuvojas pašreiz spēkā esošais "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. – 2020. gadam", un šobrīd ir vispiemērotākais brīdis izdarīt secinājumus par paveikto un identificēt nacionāli visatbilstošākos un būtiskākos izaicinājumus "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2035. gadam", kura īstenošana uzsāksies jau 2021. gadā.

Atkritumu apsaimniekošanas nozares aktuālos izaicinājumus iezīmēja vairākas tēmas. Kā viena no ļoti aktuālām vides problēmām arī pasaules mērogā ir ūdenstilpņu piesārņojums, ko rada vienreiz lietojamie plastmasas izstrādājumi. Kā atklāj pētījumi, arī Latvijas pludmalēs, 1m2 pludmales smilšu atrodas vidēji 54 izsmēķi.

No 2021. gada obligāta būs bioloģisko atkritumu dalīta savākšana. Tas ir nozīmīgs izaicinājums jau šobrīd. Dažās vietās Latvijā, tas jau tiek izmēģināts, tomēr, kā atzīst operators, sākotnējā praktiskā pieredze liecina – tas ir dārgs un sarežģīts process, kura viens no būtiskākajiem efektīvas ieviešanas faktoriem ir iedzīvotāju izglītošana. Šobrīd viens iedzīvotājs Latvijā gada laikā atkritumos izmet vidēji 130 kg pārtikas jeb bioloģiski noārdāmo atkritumu.
Otrās dienas izskaņā, norisinājās divas paneļdiskusijas par atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.–2028.gadam izstrādi un vienotu standartu  nepieciešamību dalītās atkritumu savākšanas sistēmas jomā Latvijā.

Semināra gaitā atkritumu apsaimniekošanas nozares pārstāvjiem klātienē bija iespēja aplūkot atkritumu apsaimniekošanas un komunālās tehnikas demonstrējumus, kurus prezentēja tehnikas ražotāju pārstāvis SIA "Alwark", kā arī iepazīties ar SIA "Unimotors" un "TANA Oy" piedāvātās specializētās tehnikas aktualitātēm.

Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols secina: "jau tradīciju ieguvušais seminārs Liepājā parādīja, ka atkritumu apsaimniekošanas nozare apzinās problēmas, nekavējoši risināmus jautājumus un ir gatava izaicinājumiem. Lai Latvijā būtu tīra, zaļa, sakārtota un iedzīvotājiem draudzīga apkārtējā vide! "

Semināru organizēja reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA "Liepājas RAS" sadarbībā ar biedrību "Dzīvo zaļāk!" un Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju.

Semināra kopsavilkumu skatīt www.liepajasras.lv.