Eiropas projekta URBACT "Vital Cities" ietvaros no 2017.gada janvāra tiek plānotas regulāras darba grupas tikšanās par Beberliņu un Karostas attīstības virzieniem.

Pirmā tikšanās tiek organizēta 9. janvārī plkst. 15.30 Liepājas pilsētas Domes Lielajā zālē (2. stāvā), informē Sporta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Mārtiņš Kirma.

Plānots, ka 9. janvāra atvērtajā tikšanās reizē tiks runāts par dažādiem iespējamajiem variantiem Beberliņu teritorijas attīstīšanai, kā arī šīs vietas vēl lielāku sasaisti ar Karostu, lai tā kalpotu par labu fizisko aktivitāšu un atpūtas vietu tuvējo mikrorajonu iedzīvotājiem. Tiks arī apspriesti ierosinājumi, kas tika saņemti no starptautiskajiem partneriem, kuri viesojās Liepājā no 22. līdz 24. novembrim un prezentēja savas idejas Beberliņu attīstībai.

"Aktīvs dzīvesveids ir arī pastaiga svaigā gaisā. Jebkura fiziska aktivitāte brīvā dabā ir atbalstāma un vēlama, jo tā var palīdzēt cilvēkiem cīnīties ar depresiju, atrast domubiedrus un būt sociāli aktīviem," komentē projekta vadītājs Kristaps Reinfelds, "uz tikšanos īpaši aicināti aktīvi cilvēki, kas dzīvo Tosmarē un Karostā, lai sniegtu savu redzējumu par šo mikrorajonu sasaisti ar Beberliņu atpūtas vietu."

Darba grupu tikšanās tiek plānotas Eiropas projekta URBACT "Vital Cities" ietvaros, kura galvenais mērķis ir uzlabot sabiedrības sociālo iekļaušanos, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu caur sporta veicināšanu pilsētā. Projekts paredz, ka sabiedrības vajadzību apmierināšanai tiek izmantoti inovatīvi pilsētvides risinājumi, fiziskas iekārtas, kā arī nodrošināti atbilstoši pasākumi un pakalpojumi.

URBACT "Vital Cities" projektā iesaistījusies Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde. Projekta pamatā ir sadarbība starp dažādām organizācijām, pašvaldību un pilsētas iedzīvotājiem, tādēļ sanāksmēs un citās aktivitātēs aicināti pievienoties dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuri vēlas uzlabot Liepāju, kā arī gūt vērtīgas zināšanas konsultējoties ar plānošanas, sporta un veselības nozares speciālistiem no visas Eiropas.