Trešdien, 8.decembrī, notiks lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijai, 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks pulksten 17, attālināti, izmantojot ZOOM platformu. Lai piedalītos sanāksmē, ir nepieciešams iepriekš reģistrēties.

Sanāksme notiek plānošanas dokumenta un Vides pārskata publiskās apspriešanas ietvaros, no 22. novembra līdz nākamā gada 2. janvārim.

Apspriešanas sanāksmes gaitu interesentiem būs iespējams vērot arī pašvaldības feisbuka konta pārraidē.

Ar lokālplānojuma materiāliem ikviens var iepazīties:
• Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē darba laikā, ar nosacījumu, ja interesents var uzrādīt sadarbspējīgu "Covid-19" sertifikātu;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv – sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Informācija par publisko apspriešanu pieejama arī mājaslapā sadaļā Lokālplānojumi un Publiskās apspriešanas.

Lokālplānojuma redakcija paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijai, kuras kopējā platība ir 202 ha plaša.

"Plānojuma mērķis ir atvērt līdz šim slēgto vienlaidus, no pilsētas nošķirto teritoriju, paredzot iespēju to sadalīt mazākos, pilsētas mērogam tuvākos kvartālos. Tas ļaus attīstīties daudzveidīgākai, mūsdienīgākai uzņēmējdarbībai, mazinot vides, ekonomiskos un sociālos riskus, kādi saistījās ar viena milzu uzņēmuma agoniju. Paredzēta jauna transporta struktūra, nodrošinājums ar inženiertīkliem. Noteiktas prasības apbūvei, izmantošanai un ietekmei uz vidi tā, lai ražošana nekaitējot spētu sadzīvot gan ar pilsētu, gan blakus esošo NATURA 2000 zonu – Liepājas ezeru," skaidro pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs.

Par plānoto ieceri tās izstrādes laikā jau ir norisinājušās vairākas dažādu nozaru pārstāvju diskusijas.

Lokālplānojuma izstrādi finansē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Rakstiskus viedokļus un priekšlikumus līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai ieskaitot var izteikt:
• iesniedzot vai sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai elektroniski parakstītus, adresējot to buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
• elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: anete.berzina@liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni: 63 404 427.