"Liepājas RAS" aicina "Laumas" mikrorajona iedzīvotājus izmantot iespēju un šķirot atkritumus, piedāvājot pārvietojamos atkritumu šķirošanas konteinerus.

Tie kopš trešdienas, 3.decembra novietoti Šķēdes ielā, iepretim Liepājas 15.vidusskolas galvenajai ieejai, informē SIA "Liepājas RAS" Sabiedrisko attiecību speciālists Viktors Birze.

Uzņēmums piedāvā šķirot PET, stikla taru un papīra atkritumus, aicinot iedzīvotājus konteineros ievietot tikai uz norādēm minētos šķiroto atkritumu veidus, lai sašķiroto materiālu varētu nodot tālākai pārstrādei, tādā veidā taupot arī dabas resursus, kas būtu nepieciešami jaunu lietu izgatavošanai.

Izmantojot šos atkritumu konteinerus, iedzīvotājiem ir  papildu iespēja šķirot atkritumus, tādējādi samazinot savas personīgās izmaksas, kas saistītas ar atkritumu izvešanu no dzīvesvietas.

"Liepājas RAS" atgādina, ka arī Jaunliepājas iedzīvotāji joprojām var izmantot atkritumu šķirošanas iespēju Jelgavas ielā 37 (pie Annas tirgus).

Bez tam, "Liepājas RAS" aicina visus izmantot arī pastāvīgu iespēju šķirot atkritumus pie daudzdzīvokļu mājām, ko Liepājā  nodrošina atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi SIA  "Eko Kurzeme" un SIA  "Nordia".

Šķirotos atkritumus iedzīvotāji var bez maksas nodot arī cieto sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes", Grobiņas pagastā, SIA "Eko Kurzeme" šķirošanas laukumā Liepājā, Ezermalas ielā 11 vai SIA "Nordia" atkritumu šķirošanas laukumā "Celms", kas atrodas Nīcas novadā.